Sostenibilitat

Espai Piscines Graf
Esforç per la sostenibilitat i cura del planeta

Per afrontar aquest repte, és vital adoptar pràctiques sostenibles que ajudin a salvar el planeta. Cal canviar els nostres hàbits de consum, reduir la nostra empremta de carboni i apostar per energies renovables. És necessari implementar polítiques públiques i mesures individuals que promoguin l'ús responsable dels recursos naturals i la protecció del medi ambient.

Piscines sostenibles

Des d’Espai Piscines Graf treballem per a la construcció i manteniment de piscines sostenibles com a alternativa a les piscines tradicionals, que solen ser grans consumidores d'aigua i energia, ja que necessiten omplir-se i mantenir-se a una temperatura adequada.

Les piscines sostenibles estan dissenyades per reduir al màxim el consum d'aigua i energia. S'utilitzen sistemes de reciclatge d'aigua i tècniques d'estalvi energètic com l'ús de cobertes solars per mantenir la temperatura de l'aigua. A més, s'implementen sistemes d'energia renovable, com plaques fotovoltaiques, per alimentar les bombes i altres equips necessaris.

Piscines sostenibles

Gestió eficient de l’aigua

La gestió eficient de l'aigua és un aspecte clau per reduir l'impacte ambiental de les piscines. Amb un manteniment adequat, es pot consumir poca aigua.

Com podem tenir una piscina
més sostenible?

Avenços tecnològics com les tècniques de filtració millorades i una bona circulació de l'aigua del vas han permès una reducció significativa en la despesa d'aigua en les últimes dècades.

Piscines sostenibles amb estanqueitat dels vasos

Estanqueïtat de vasos

Les piscines d'Espai Piscines Graf en ser fabricants de polièster monoblocs sense juntes, garanteixen que els vasos no poden presentar fuites.

Piscines sostenibles amb cobertes eficients

Ús de cobertes eficients

Les cobertes poden reduir significativament l'evaporació de l'aigua, a més de millorar la seguretat i facilitar la neteja de la piscina.

Piscines sostenibles amb desinfecció de l'aigua

Desinfecció de l'aigua

Per a la desinfecció de l'aigua de les piscines, és important optar per sistemes de tractament que minimitzin l'ús de productes químics.

Piscines sostenibles amb eficiència energètica

Eficiència energètica

L'eficiència energètica és un altre aspecte clau per reduir l'impacte ambiental de les piscines. 

Piscines sostenibles amb il·luminació

Il·luminació LED

L'ús d'il·luminació LED és una opció que pot reduir significativament el consum elèctric de les piscines. 

Piscines sostenibles amb neteja eficient

Sistema de neteja eficient

Els sistemes de neteja eficients, com els netejafons automàtics o els robots netejadors, també són importants per reduir el consum energètic de les piscines. 

L'impacte ambiental de les piscines pot ser significatiu, però mitjançant la implementació de les mesures mencionades és possible mitigar la nostre petjada ecològica i fer que les piscines siguin més respectuoses amb el medi ambient.

És responsabilitat de tots implicar-se en la sostenibilitat de les piscines i fer que aquestes instal·lacions siguin una opció més sostenible per gaudir de l'estiu i del bany.