Piscina de polièster Pandora

Separador

Kit complet de piscina vinilèster / polièster amb accessoris, filtració de 15 m³ / hora en local tècnic, quadre elèctric, projector, canonades, ràcords de PVC, kit de neteja i productes químics per a posada en servei.

Vas piscina de vinilèster / polièster sèrie Pandora. Fons pendent continu suau, amb filtració i accessoris de muntatge.

Piscina de vinilèster / polièster monobloc

Color disponible: Blau, blau/blanc, beix, blanc i gris.

Equipament: Dos skimmer, 3 becs d’impulsió, un filtre d’aspiració, un embornal, un projector de 300 w, 12 V, quadre elèctric amb rellotge programador i transformador, projector de 300 w., Canonades, ràcords de PVC i kit de neteja.

Filtració: Filtre Astral de sorra de sílex, i bomba Espanya de 12 m3 / h, adaptats al volum de la piscina amb 2 anys de garantia, quadre elèctric amb rellotge programador, disjuntor magnetotèrmic, contactor i transformador per a projector de 300 w. 12 v.

Garantia de 10 anys sobre l’estanquitat del vas de la piscina.

Acabats i mesures

Separador
Mod. GRAF-76
Mod. GRAF-76
7,00 x 3,50 x 1,25 m
7,00 x 3,50 x 1,57 m
Mod. GRAF-86
Mod. GRAF-86
8,00 x 4,00 x 1,25 m
8,00 x 4,00 x 1,70 m
Mod. GRAF-106
10,00 x 4,20 x 1,25 m
10,00 x 4,20 x 1,70 m