Piscina de polièster Romana

Separador

Kit complet de piscina vinilèster/polièster amb accessoris, filtració de 15 m³ / hora a local tècnic, quadre elèctric, projector, tubs, ràcords de PVC, kit de neteja i productes químics per posta en servei.

Piscina de vinilèster / polièster monobloc

Color disponible: Blau, blau/blanc, beix, blanc i gris.

Equipament: Dos skimmer, 3 becs d’impulsió, un filtre d’aspiració, un embornal, un projector de 300 w, 12 V, quadre elèctric amb rellotge programador i transformador, projector de 300 w., Canonades, ràcords de PVC i kit de neteja.

Filtració: Filtre Astral de sorra de sílex, i bomba Espanya de 12 m3 / h, adaptats al volum de la piscina amb 2 anys de garantia, quadre elèctric amb rellotge programador, disjuntor magnetotèrmic, contactor i transformador per a projector de 300 w. 12 v.

Garantia de 10 anys sobre l’estanquitat del vas de la piscina.

Acabats i mesures

Separador
Mod. GRAF-60
Mod. GRAF-60
6,50 x 3,20 x 1,50 m
Mod. GRAF-64
6,40 x 3,10 x 1,14 m
6,40 x 3,10 x 1,75 m
Mod. GRAF-70
Mod. GRAF-70
7,25 x 3,50 x 1,60 m
Mod. GRAF-74
Mod. GRAF-74
7,25 x 3,50 x 1,05 m
7,25 x 3,50 x 1,75 m
Mod. GRAF-78
Mod. GRAF-78
8,00 x 4,00 x 1,60 m
Mod. GRAF-92
Mod. GRAF-92
9,00 x 4,00 x 1,10 m
9,00 x 4,00 x 1,90 m
Mod. GRAF-104
Mod. GRAF-104
10,00 x 4,00 x 1,60 m