Piscina de polièster Spa

Separador

Kit piscina monobloc, GRAF SPA. Pendent, filtració Local Tècnic.

Kit complet de piscina vinilèster / polièster amb accessoris, filtració de 11 m3 / h. en local tècnic, quadre elèctric, projector, canonades, ràcords de PVC, kit de neteja i productes químics per a posada en servei.

Vas piscina de vinilèster / polièster forma d’spa. Fons pendent continu suau, amb filtració en local tècnic.

Piscina de vinilèster / polièster monobloc model

Color disponible: blau, blanc, sorra i gris.

Equipament: Dos skimmer, 3 becs d’impulsió, un filtre d’aspiració, un embornal, un projector de 300 w, 12 V, quadre elèctric amb rellotge programador i transformador, projector de 300 w., Canonades, ràcords de PVC i kit de neteja.

Filtració: Filtre Astral de sorra de sílex, i bomba Espanya de 12 m3 / h, adaptats al volum de la piscina amb 2 anys de garantia, quadre elèctric amb rellotge programador, disjuntor magnetotèrmic, contactor i transformador per a projector de 300 w. 12 v.

Garantia de 10 anys sobre l’estanquitat del vas de la piscina.

Acabats i mesures

Separador
Mod. SPA 200
Mod. SPA 200
2,00 x 1,60 x 0,86 m
2,00 x 2,00 x 0,86 m