Piscina GRAF-44

 • GRAF-44
 • GRAF-44 kit
 • graf-44 integral

Piscina de vinilÈster / poliÈster monoblOC

GRAF-44 KIT

Esquema piscina polièster rectangular Graf

REF: GRAF-44 KIT

DIMENSIONS:
Exterior màxim
4,70x2,39 m

PROFUNDITAT:
1,10 m fons pla

Vas piscina de vinilèster / polièster rectangular
4,70 x 2,39 x 1,10 m. fons pla.

Piscina fabricada amb gelcoat de superfície d'alta lluentor i durabilitat, resines de vinilester i polièster reforçat amb fibra de vidre. Reforços metàl·lics perimetrals. Acabat interior de gran qualitat, textura de vidre. Acabat exterior amb polièster de color blanc.

Colors de sèrie: Blau, blau/blanc, beix, blanc i gris.

Garantia del vas de la piscina: 10 anys de estanquitat, 2 anys d'acabat interior.

AccesSoris de sÈrie:

 • Piscina monobloc.
 • 1 skimmer.
 • 2 boquilles d'impulsió.
 • 1 presa de netejafons.
 • 1 embornal.
 • check
  1 projector de LEDS de llum blanca.
 • check
  1 filtre de sorra de 500mm. de diàmetre, amb sorra, 1 bomba de 3/4 CV.
 • check
  1 local tècnic empotrable per la filtració.
 • check
  1 mànega de flotant de 8m.
 • check
  1 netejafons amb mànec extensible.
 • 1 Tes-kit per l'anàlisi de l'agua.
 • 50 ml. de canonada flexible de PVC.
 • check
  4 ml. de canonada rígida PVC de 50 mm.
 • check
  12 ml. de cable amb corrugat per a projector.
 • check
  Colzes maniguets i ràcords necessaris per a la instal·lació fins a 5 m. de la piscina.
 • check
  1 pot de cola y 1 pot de dissolvent per encolar canonades.
 • check
  1 llibre d'instruccions.
 • check
  1 escala inox de 3 esglaons.