Blog

Blue Connect d’Astral Pool – Analitza intel·ligentment l’aigua de la teva piscina

Des d’Espai Piscines Graf et presentem el nou sistema Blue Connect d’Astral Pool. L’analitzador intel·ligent de l’aigua de la piscina. Controla la qualitat de la teva aigua i t’informa de la quantitat òptima de productes per al seu manteniment. Tot això des del teu Smartphone.

Blue Connect d’Astral Pool és un objecte intel·ligent capaç d’analitzar l’aigua de la teva piscina. D’aquesta manera, sap en tot moment en quina qualitat es troba l’aigua, i quins són els productes i les quantitats necessàries a afegir-hi per a mantenir-la en perfecte estat.

El més interessant d’aquest dispositiu és que disposa d’un sensor “4 en 1” que permet determinar i controlar en temps real els aspectes següents.

Analitzador d'aigua Blue Connect per a piscines, Espai Piscines Graf

1. Mesurar el pH de la teva piscina

El fet de conèixer el pH de l’aigua de la teva piscina és vital. És un dels aspectes més importants si es vol tenir una aigua neta i que eviti la irritació als ulls, a la pell o a la mucosa.

A més, si no es porta un control correcte del pH de l’aigua, aquest pot afectar als materials de la piscina, creant problemes de corrosió en la bomba, les escales, etc.

Els valors en què el pH es podria entendre com a correcte en una piscina oscil·len entre 7,2 i 7,6.

2. Mesura la temperatura de l’aigua

Pantalla smartphone Blue Connect

 

Un altre aspecte que mesura Blue Connect és la temperatura de l’aigua. Una correcta temperatura de l’aigua en la teva piscina comprèn valors entre 28 i 30 graus. Si aquests valors augmenten o disminueixen considerablement, és quan hem de començar a actuar. És important i necessari que al llarg de tota la temporada de bany, ja sigui només a l’estiu o durant tot l’any, la temperatura de la teva piscina es mantingui en valors regulars. D’aquesta manera augmenta la salut dels qui l’utilitzen i permet gaudir d’un bon bany en família i/o amics.

 

 

 

3. ORP (Redox)

ORP (Oxidation Reduction Potencial) o potencial redox (reducció-oxidació) mesura l’activitat dels electrons de la piscina i està relacionat amb el pH i el contingut d’oxigen. És anàleg al pH ja que el pH mesura l’activitat dels protons i el potencial redox mesura la dels electrons. La seva mesura és molt important per garantir la desinfecció de l’aigua.

4. Conductivitat i Blue Connect

La conductivitat és el nivell de concentració de productes utilitzats en el tractament que ha de deixar passar l’aigua. Si hi ha excés de productes utilitzats, caldrà renovar l’aigua de la piscina. De manera general, diàriament s’aporta el 5% del volum total de la piscina per afavorir un nivell òptim de conductivitat.

Blue Connect, analitzador inel·ligent de l'aigua de la teva piscina, Espai Piscines Graf

Aquest dispositiu d’última generació permet connectar-se amb el teu dispositiu mòbil mitjançant l’aplicació gratuita “Blue Connect”. Un cop connectat, envia mitjançant notificacions l’estat de l’aigua de la teva piscina en tot moment. Gràcies a Blue Connect d’Astralpool podràs accedir a les dades de la teva piscina des de qualsevol lloc i quan vulguis des del teu smartphone. Quan sigui necessari actuar s’enviaran notificacions i consells personalitzats que t’ajudaran a fer un ús òptim dels productes químics.

 

Blue Connect d’Astral Pool, indispensable per conèixer l’estat de salut de la teva piscina.

Equip Tècnic d’Espai Piscines Graf