Blog

Els tràmits indispensables alhora d’instal·lar una piscina de polièster

El somni el tens clar, gaudir d’una piscina de polièster per banyar-te amb els qui més estimes. Arribar de la feina cansat i estressat, posar-te al banyador ràpid, saltar i tenir la sensació que respires pau. Veure com gaudeixen els teus petits jugant hores i hores i et costa que en surtin. Adonar-te que els teus pares cada dia volen venir a cuidar els nets perquè somnien en remullar els peus que tant bé els va per la circulació.

Piscina de polièster Rectangular. Espai Piscines Graf.

La primera elecció és fàcil. Disposem de personal tècnic per ajudar-te a decidir quin és el millor model de piscina per al teu cas. Disposem de vasos de diferents dimensions per adaptar-se a l’espai del que disposes.

Per garantir una bona piscina de polièster, recomanem utilitzar materials com son el gel-coat, resines de vinilèster, entre altres, com els que s’utilitzen des d’Espai Piscines Graf des de fa més de 34 anys. Materials que tenen una alta resistència a la hidròlisi i que permeten aconseguir la piscina de polièster de més qualitat del mercat. Entre el polièster quin color triaràs? Hi ha diversos colors que es poden adaptar perfectament a les teves necessitats: blau, blau blanc, beige, blanc i gris. A més, disposaràs de nombrosos acabats com son les pedres de coronació, les tarimes de fusta natural o sintètica, accessoris com dolls, dutxes o escales, cloració tradicional o salina, plaques fotovoltaiques per ajudar en el manteniment de l’aigua, etc.

Arribat el moment en què tens clar que vols començar les obres per instal·lar la piscina al jardí de casa, t’has de dirigir al teu ajuntament i és quan comencen una sèrie de preguntes habituals que t’has de plantejar:

Què necessito per a construir una piscina?

Que el teu ajuntament et doni permís tant per si és una piscina particular com comunitària.

Qui pot demanar el permís?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d’aquesta.

Quins documents s’han de presentar?

Els documents a presentar depenen de cada ajuntament però habitualment son: un document de sol·licitud específica; el document identificatiu de la persona sol·licitant; la fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.

Un projecte que comprengui tant la documentació necessària així com els plànols; les fotografies en color del terreny on es vol construir la piscina on es vegi clarament el nivell natural del terreny a edificar, respecte a les finques termeneres i plànol topogràfic, l’assumpció de la direcció d’obres; document d’acceptació de l’obra per part del contractista signat així com  declaració de l’Alta Censal a Hisenda i estudi Bàsic de Seguretat i Salut; si es tracta d’una legalització, al projecte s’hauran d’incloure fotografies en color de l’obra feta; Document d’acceptació de residus de la construcció i/o demolició, signat per un gestor de residus autoritzat i finalment justificant de pagament de la taxa.

La piscina de polièster-vinilèster de més qualitat del mercat.

La normativa reguladora i el preu

Se solen publicar a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM) i en aquest espai també hi consta la taxa i l’impost.

En quines dates es pot fer?

Tingues en compte que alguns ajuntaments poden facilitar que es pugui fer en qualsevol moment de l’any i d’altres que prohibeixen que es puguin fer en mesos determinats.

Com i on es pot presentar?

Presencialment es pot adreçar a qualsevol oficina presencial de registre de l’administració o presentar-ho a través de la seu electrònica del mateix, amb signatura digital.

Sol·licita’ns ajuda i pressupost sense compromís per a construir la teva piscina.

Temps de resposta

El temps per rebre resposta pot variar, aproximadament pot ser d’entre 1 i 2 mesos. Has de tenir en compte que d’acord amb l’article 81.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, la sol·licitud de llicència d’obres s’ha d’atorgar o denegar, de manera motivada, en el termini d’un mes (obra menor) i dos mesos (obra major) a comptar des que la persona interessada ha presentat a l’Administració la documentació completa exigida per les normes urbanístiques del Pla general o per altres ordenances municipals.

No pateixis, estarem al teu costat per facilitar-te la feina. Disposem del personal tècnic i qualificat necessari per ajudar-te a sol·licitar el permís. Tu comença’t a posar el banyador i sol·licita’ns ajuda i pressupost sense compromís.

Equip Tècnic d’Espai Piscines Graf