Blog

Les escales per piscines d’acer més modernes del mercat

En el moment de construir una piscina has de tenir en compte que el principal accessori i complement és l’escala. Per garantir l’accés i la sortida de la piscina i més si té una profunditat superior a l’1,20 metres, és important disposar de l’escalda adequada. En aquest article t’expliquem les escales per piscines d’acer més modernes que pots escollir.

Per als banyistes és clau que hi hagi una escala, però per a les persones grans i per als nens és del tot imprescindible per garantir que puguin gaudir de la piscina sense riscos ni perills innecessaris.

Hi ha diversos tipus d’escales de piscines que s’adapten a cada necessitat i situació, tot i que si n’haguéssim de determinar una classificació podríem diferenciar les estructurals com les d’acer, les prefabricades com les de polièster i les desmuntables.

Ja veus ràpidament que el mercat t’ofereix diverses opcions alhora de definir les escales de la teva piscina, per tant, encara que ja l’hagis acabada i no n’hi tinguis, sempre n’hi podries afegir d’auxiliars.

Perquè és important una escala de piscina?

En ocasions no donem a les escales la importància que tenen. Per començar, permeten entrar i sortir del vas amb facilitat, sense haver d’entrar sempre fent un salt o sortint amb gran esforç. Alhora, el fet d’entrar a la piscina sempre saltant malbarata una gran quantitat d’aigua. Alhora, com ja hem dit, facilita l’entrada d’infants i persones grans a més de persones amb discapacitat. Finalment milloren l’atractiu de la piscina, per la qual cosa també la revaloritzen.

Escales estructurals

Les escales estructurals d’acer per a piscines s’instal·len mentre s’està muntant la piscina. Es tracta d’una estructura formada per diversos graons que una vegada finalitzat queda fixa, per la qual cosa no es pot canviar de lloc. Es podria arribar a afegir o treure graons però el més fàcil en tot cas seria afegir una escala auxiliar.

Renolit Alkorplan Touch Elegance

Escales prefabricades

Les escales prefabricades son les que es poden comprar a part i instal·lar amb facilitat a la piscina de forma fàcil. Es poden construir amb diferents materials, des de fibra i polièster a acer i poden ser verticals o ancorades. Algunes d’elles son desmuntables i en tot cas es poden ubicar en diferents llocs de la piscina. D’altres, a més, incorporen una superfície antilliscant per evitar relliscades.

Escales romanes per a piscines d’acer

Les escales per piscines d’acer d’estil clàssic són les romanes. El seu nom deriva del fet que van néixer amb l’imperi romà. Habitualment s’utilitza en piscines rectangulars i les seves dimensions s’adeqüen al lateral més estret de la piscina, on generalment es col·loquen.

Escales amb formes rectangulars

Suposen l’estil que actualment es fabrica amb major freqüència. Les escales per piscines d’acer estan conformades per la petjada -part horitzontal de l’escala- i la contrapetjada -part vertical o graó.

Es recomana que la petjada sigui de 25-40 cm i la contrapetjada d’entre 20-30 cm, ja que quan estem a dins l’aigua la pressió que emet contra nosaltres també ens ajuda a sostenir-nos d’empeus. En tot cas, les formes actuals i modernes son conformades per línies rectes i cantoneres de noranta graus, sense arrodonir.

També es pot fabricar un xapotejador, d’entre 50 i 60 cm. que tindrà la utilitat d’esdevenir un espai lúdic o per exercitar-se. Es tracta d’espais ideals perquè els infants juguin sense perill.

També has de pensar que necessites una estructura que com a mínim faci 3,5 metres de llargada i una fondària de 90 cm de profunditat per poder practicar mínimament la natació estàtica.

Per qualsevol dubte o aclariment restem a la teva disposició,

Equip d’Espai Piscines Graf