Blog

Procés d’instal·lació d’una piscina d’acer: Del Terreny a la Realitat

És un somni comú entre molts propietaris: una piscina a l’àtic, al jardí o a la terrassa de casa. No obstant això, la idea de construir una piscina pot semblar una tasca pesada i complexa. Sovint, la pregunta que ens fem és quant temps trigarà la instal·lació d’una piscina d’acer?

En aquest article volem proporcionar una visió general del procés d’instal·lació d’una piscina d’acer perquè puguis veure que, en realitat, les obres no duraran les setmanes que potser imagines. En pocs dies, podràs gaudir de la teva piscina d’acer personalitzada. A continuació, t’expliquem un esquema aproximat d’instal·lació.

Instal·lació piscina acergraf, Espai Piscines Graf

Dia 1: Excavació

Abans de començar la construcció, és necessari preparar el terreny i donar-li la forma desitjada per al teu espai de piscina.

S’ha de definir la cota 0 com a referència per a la profunditat i assegurar-se que l’excavació sigui prou àmplia per ancorar les peces d’acer. A més, cal decidir la ubicació de l’equip de filtració.

Dia 2: Cimentació

Un cop definida la zona a excavar i l’organització dels espais, es prepara una solera de formigó armat amb una malla de filferro i un gruix d’uns 10 cm, totalment lisa i anivellada. Per evitar danys a les làmines armades, es protegeix la solera amb una manta protectora o planxes de poliestirè.

Dia 3: Col·locació de l’estructura per a piscina d’acer

Es procedeix al muntatge de les peces d’acer al carboni de màxima qualitat. Les peces reben un revestiment de zinc en calent per a una protecció galvànica òptima.

A més, es realitza un segon revestiment amb làmina de clorur de polivinil adherit en calent, augmentant així la protecció de l’acer contra els elements.

Dia 4: Escala i fons de la piscina

Es munta l’escala i es prepara el fons de la piscina per a la col·locació posterior de la làmina armada. Les piscines d’acer ofereixen llibertat de disseny, així que les escales poden prendre diverses formes i estils.

Dia 5: Tubs i connexió

Es preparen les connexions per a l’skimmer, la presa de fons, el netejafons, el projector, el desaigüe, la impulsió i la mànega elèctrica. Es realitza la connexió fins al sistema de filtració de la piscina.

Dia 6: Col·locació de la làmina armada

S’utilitzen àmplies gammes d’acabats de làmina armada per a la impermeabilització i decoració de les piscines Renolit Alkorplan. Les làmines s’uneixen mitjançant termofusió i es garanteix l’estanqueïtat mitjançant dues soldadures, assegurant una protecció eficaç contra les fuites d’aigua.

Dia 7: Col·locació coronació

Es realitza un enformigonat armat al voltant de la piscina per a la col·locació de la pedra de coronació, afegint un toc estètic i funcional a la piscina.

Dia 8: Col·locació gespa o tarima

Es decideix si es vol afegir gespa natural, gespa artificial o tarima al voltant de la piscina, depenent dels gustos i les necessitats del propietari.

A partir d’aquest punt, només queda gaudir de la teva piscina d’acer personalitzada! Com a experts en piscines, estem aquí per ajudar-te durant tot el procés d’instal·lació de la piscina. Demana pressupost sense compromís.

Equip d’Espai Piscines Graf