Blog

Procés d’instal·lació d’una piscina d’acer en un àtic

Passarà Nadal i sense adonar-te’n començarem l’any nou… I si el proper és l’any de la teva vida? I si comences a planificar la primavera i l’estiu que fa anys que somnies? I si fas que cada dia siguin vacances a casa teva? Després de 30 anys de fabricació i instal·lació de tot tipus de piscines, sabem que les obres i el temps que duren fins a la posada en marxa a casa del client és dels aspectes que més preocupen. Moltes vegades recordem fa anys quan la instal·lació de piscines d’obra durava moltes setmanes. Per aquest motiu et presentem la instal·lació exprés d’una piscina d’acer en un àtic. T’explicarem els passos a realitzar i veuràs que en qüestió de pocs dies pots disposar de la teva piscina instal·lada. 

A continuació t’explicarem els passos a realitzar per disposar d’una piscina autoportant per a la terrassa, al jardí o a l’àtic. Si haguéssim de fer un símil t’adonaries que és com si instal·lessis un spa gegant.

Construcció de piscines d'acer en àtics i terrasses

Estudi tècnic

Si es tracta d’instal·lar la piscina d’acer autoportant en un àtic o una terrassa cal un estudi tècnic que analitzi l’estructura de l’edifici per si serà capaç de suportar el pes de l’aigua. Tot i que la piscina en si en estar feta d’acer pesa pocs quilos, el pes de l’aigua si que cal tenir-lo en compte. Una piscina d’acer pesa menys d’un 3% del pes que pesa una piscina d’obra de les mateixes dimensions: Una piscina amb una capacitat per a 10.000 litres d’aigua podria ser d’uns 260 kg de pes, en canvi si fos d’obra tant pesaria l’aigua com el vas, i en conseqüència el pes seria de 20 tones.

Excavació

En tractar-se d’una piscina autoportant d’acer no cal que facis cap tipus d’excavació si es tractés d’un jardí o de forat si es tractés d’una terrassa o àtic. Això sí, evidentment hauràs de disposar de l’espai suficient i lliure d’obstacles (xemeneies, antenes, aparells d’aire acondicionat, etc.). Només caldrà una superfície llista per poder ancorar el conjunt autoportant.

Cimentació

A diferència de les altres piscines, no caldrà que preparis el terreny cimentant-lo. Només si es tractés d’instal·lar-la al jardí i fos un terreny extremadament fangós o sorrós es podria preparar una solera de formigó armat amb una malla de filferro amb una espessor aproximada d’uns 10 cm, totalment llisa i anivellada i per evitar que malmeti la làmina armada, caldrà protegir la solera amb una manta protectora o amb planxes de poliestirè d’aproximadament uns 10 mm d’espessor. Però d’entrada en la majoria de terrenys simplement es tractarà de deixar la piscina amb cura sobre la superfície.

Col·locació de la piscina autoportant d’acer

El muntatge de les peces d’acer al carboni de màxima qualitat, amb un primer revestiment de zinc en calent que proporciona una excel·lent capa de protecció galvànica tant en la part interior com exterior de la piscina, un segon revestiment amb làmina de clorur de polivinil adherit en calent sobre la protecció galvànica que augmenta exponencialment la protecció de l’acer el qual queda protegit de tota inclemència ve feta prèviament. Per tant, prèviament hem fixat l’estructura puntals, una sèrie d’angles fitxats en els panells i al terra que permeten garantir l’anivellament i l’alineació. També ve muntada amb les escales i la làmina armada revestida, per tant, és un procés que t’estalviaràs que es realitzi a casa teva.

Construcció de piscines d'acer en àtics i terrasses

Tubs i connexió

Cal procedir a preparar la piscina per a la seva correcta connexió tenint en compte la situació del conjunt. Per tal que funcioni l’skimmer, la presa de fons, el netejafons, el projector, el desaigüe, la impulsió i la mànega elèctrica has de pensar que és com si instal·lessis una rentadora a casa, que evidentment necessites corrent elèctrica i accés a aigua corrent i res més.

Col·locació làmina armada

Per a la impermeabilització i decoració de les piscines utilitzem múltiples acabats Renolit Alkorplan que muntem prèviament a venir al teu domicili. Les làmines armades se solen per termofusió amb temperatures entre 380 i 450ºC, segons la temperatura exterior i el suport. 

RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

Característiques de les piscines autoportants d’acer

Material resistent, llibertat de disseny, qualitat mediambiental, obres netes, fàcil manteniment, i material antilliscant i suau. Ja veus que l’acer suposa una alternativa real al concepte tradicional de piscines ja que permet dissenys innovadors i permet disminuir els costos d’instal·lació, funcionament i manteniment.

Demana’ns pressupost sense compromís i en pocs dies podràs gaudir d’aquesta joia al teu àtic, terrassa o jardí. A gaudir de la teva piscina autoportant!

Equip Tècnic d’Espai Piscines Graf