Blog

Quins factors poden determinar la durabilitat d’una piscina?

Les famílies en solen construir una, dues o tres piscines al llarg de la vida, és per això que la durabilitat d’una piscina evidentment és un factor molt important a tenir en compte. Les piscines han de d’estar dissenyades per durar tota la vida, i que en tot cas la renovis perquè els teus gustos han canviat, no perquè no funciona.

Renolit Alkorplan Xtreme Volcano

Fabricació amb materials de màxima qualitat

Evidentment, per garantir la durabilitat d’una piscina, en primer terme cal tenir en compte quin ha estat el procés de fabricació i d’instal·lació així com quin han estat els materials utilitzats i la seva qualitat. 

Les piscines d’acer Graf es fabriquen amb acer al carboni de màxima qualitat, amb un primer revestiment de zinc en calent que proporciona una excel·lent capa de protecció galvànica. Està provada tècnicament i es econòmicament rendible, ja que permet que disminuir els costos de funcionament i manteniment. Material resistent, llibertat de disseny, qualitat mediambiental, obres ràpides i netes, fàcil manteniment, i material antilliscant i suau. 

En el cas de les piscines de polièster el vinilèster que utilitza Graf per a la producció de les piscines és una resina produïda per l’esterificació d’una resina epoxiamb àcids metacrílics o acrílics que presenta unes propietats mecàniques i nivells de resistència d’alta qualitat, per això s’utilitza per a la fabricació d’èlit en l’àmbit aeronàutic i nàutic.

Rehabilitacions de piscines

Equilibri del pH adequat

És  important que l’equilibri del pH estigui controlat perquè l’aigua de la teva piscina sigui respectuosa amb el contacte de la pell. Es recomanen valors situats entre el 7,2 i el 7,6, per tant, si el resultat es troba dins d’aquesta franja, et garanteix que tot funcioni correctament. Cal que tinguis en compte que si el pH és massa baix, pot haver-hi el risc que els materials i l’aigua es deteriorin a causa de la corrosió.

Al mercat hi ha des de mesuradors manuals, en els que has de mullar unes tires que segons el color que mostra indica el valor del pH, o bé, hi ha que són elèctrics, on s’introdueix a l’aigua i mostra el valor analitzat. Quan disposis del valor de pH podràs utilitzar un reductor o incrementador de pH. També has de saber que disposem d’una àmplia gamma de productes reguladors automàtics de pH. Alguns dels aparells que utilitzem disposen d’una aplicació al mòbil sobre els nivells de pH de la teva piscina i així pots cercar la mesura idònia perquè l’aigua sempre estigui en bon estat.

Aigua en bon estat analitzant la cloració de la teva piscina

Un altre aspecte a considerar és el grau de clor que té la teva piscina. El clor és el desinfectant per excel·lència en el tractament de les piscines ja que s’encarrega de matar els bacteris, com la salmonel·la o el colibacil, i també elimina els gèrmens que causen virus com poden ser la diarrea o l’otitis. La recomanació és que utilitzis l’electròlisi salina per garantir que l’aigua de la teva piscina estigui i es mantingui sanejada i lliure de microorganismes.

Una regulació adequada afavoreix la vida útil de la teva piscina, ja que la pressió osmòtica adequada de la mateixa evita l’ús excessiu de productes químics que sempre impliquen una major degradació del vas de la piscina.

Renolit Alkorplan Xtreme Sahara

Estat i el funcionament del filtre

El filtre és un component important de la piscina ja que recull la brutícia, que finalment de no ser correctament recollida es pot convertir en una font generadora de microorganismes contaminants. Per això, fer revisions periòdiques és vital, ja que si no es fan, la brutícia del filtre passa a l’aigua a través del filtratge fent que empitjori la seva qualitat. Si cuides el filtratge i el revises periòdicament no hauràs d’utilitzar tants productes químics per al seu funcionament.

Cobrir la piscina per millorar la qualitat de l’aigua 

La coberta és un element indispensable per reduir el consum d’aigua. A l’estiu, les cobertes tèrmiques flotants mantenen la temperatura de l’aigua i n’eviten l’evaporació. Complementant les tèrmiques flotants, les cobertes de protecció Mistral eliminen els efectes nocius de la llum solar evitant el creixement d’algues i protegeixen davant de les glaçades. Alhora, les lones filtrants Tramuntana, les cobertes de persiana o sistemes com les cobertes telescòpiques que permeten no malbaratar l’aigua perquè la protegeixen d’inclemències meteorològiques i de la brutícia.

Tenir una bona piscina, ben feta i amb bons materials i fer el manteniment quan toca son les millors garanties per disposar d’una piscina excel·lent durant molts anys.

Per qualsevol dubte o aclariment, restem a la teva disposició.

Equip tècnic d’Espai Piscines Graf