Blog

Quant temps tarden a instal·lar-me una piscina de polièster a casa?

A l’hora d’instal·lar una piscina a casa, quan en parlem mentre sopem, un dels dubtes que ens sorgeix és saber quants dies haurem d’estar en plenes obres. La meva parella sempre diu que si ha de ser per ella si ha d’estar setmanes tot de potes enlaire prefereix que no la instal·lem. L’altra cosa és saber si una vegada comprada la piscina haurem d’estar pendents de molts instal·ladors i professionals diferents per a la seva posada en marxa.

Instal·lar una piscina, Espai Piscines Graf

Sabent que aquest és un tema prioritari i que preocupa, des d’Espai Piscines Graf fem un esforç per simplificar la feina als nostres clients. Per això, les nostres piscines tenen una sèrie de característiques a considerar:

Pre-instal·lació de tubs

Lliurem la piscina amb tot el sistema hidràulic preinstal·lat a la fàbrica. Totes les canonades de la piscina ja estan instal·lades i tastades a alta pressió. D’aquesta manera s’evita qualsevol risc de fuites en la piscina. Sense risc de fuites, les canonades s’integren completament a la massa de la closca de polièster resistent a tots els xocs durant la instal·lació. Això evita la necessitat de contractació d’un tècnic instal·lador durant moltes hores perquè només cal instal·lar els 4 tubs directament al sistema de filtració.

Components per instal·lar una piscina

Les piscines es venen completes, és a dir, amb un kit complet de piscina vinilèster/polièster amb accessoris com són una filtració de 15m3/h a local tècnic, un quadre elèctric, el projector, els tubs, ràcords de PVC, kit de neteja i productes químics per a la seva posada a punt.

Tot i que hi pot haver canvis en funció del model concret de piscina i de l’època de l’any, en línies generals, a nivell d’equipament porten: Dos skimmer, 3 becs d’impulsió, un filtre d’aspiració, un embornal, un projector de 300 w, 12 V, quadre elèctric amb rellotge programador i transformador, projector de 300 w., Canonades, ràcords de PVC i kit de neteja.

Filtració

Pel que fa a la filtració, habitualment consten d’un filtre Astral de sorra de sílex, i bomba Espanya de 12 m3 / h, o similar, adaptats al volum de la piscina amb 2 anys de garantia, quadre elèctric amb rellotge programador, disjuntor magnetotèrmic, contactor i transformador per a projector de 300 w. 12 v.

Garantia

Facilitem una garantia decennal (10 anys) sobre l’estanquitat del vas de la piscina. El procés de fabricació de les nostres piscines té un seguiment particular sobre els materials utilitzats: gel coat, resina de vinilèster, resina de polièster, fibres i teixits de vidre, etc. Aquest procés es guia per una carta de qualitat estricta i rigorosa. Per això, disposem d’una extensa gamma de piscines de polièster, fabricades de forma artesanal a les nostres pròpies instal·lacions, utilitzant els sistemes tradicionals aplicats amb maquinària d’alta tecnologia.

Calaix integrat per a persiana

Com en el cas del local tècnic per a la instal·lació de la bomba, el filtre o la cloració, el fet que instal·lar una piscina fabricada inclogui un calaix per integrar la persiana per a piscines, fa que s’estalviï el temps d’excavar un forat al costat de la piscina per a guardar-hi la persiana o de comptar amb algun altre element extern com un enrotllador de persianes de pvc o material similar.

Instruccions d’excavació

Abans del treball d’excavació, cal preparar la plataforma del terreny, per donar-li la forma triada de la platja un cop acabada la piscina. Cal posar atenció a la cota desitjada de la platja, pot arribar a l’alçada de la pedra de coronació, o per sota d’aquesta. L’excavació sempre es fa 20 cm. més ampla a tot el perímetre i 10 cm. més profunda en tota la superfície. És innecessari de passar d’aquestes mesures perquè comporta més zona per al farciment innecessari.

Instal·lar una piscina, Espai Piscines Graf

Preparació de la base i col·locació de la piscina

Abans d’instal·lar una piscina, cal preparar la base amb uns regles que arribin tot el llarg de l’excavació. És imprescindible en piscines de polièster posar un tub testimoni de 160 mm. de diàmetre en la part més profunda per poder comprovar en cas de ser necessari buidar la piscina, si hi ha aigua a l’exterior. Abans de posar la piscina dins de l’excavació és aconsellable encolar un tub d’uns 2 metres al clavegueró i lligar-lo al skimmer per evitar haver d’entrar en l’excavació. Tenir especial cura en situar, amb la grua la piscina sobre el llit de grava, evitant moviments innecessaris que puguin deformar la superfície, ja que les possibles deformacions podrien copiar-se en el fons interior de la piscina en omplir-la d’aigua.

Reompliment dels laterals

Pot ser d’utilitat la col·locació de dos o tres tirants en l’ample de la piscina per garantir l’estabilitat i la forma del perfil superior del vas. Cal omplir la piscina amb 50/60 cm. d’aigua i al mateix temps començar a abocar grava a la part de les escales, compactant amb l’ajuda d’un regle. Alhora, cal omplir els laterals procurant que la grava no pressioni de cop contra el got. És preferible repartir amb l’ajuda d’un regle, al mateix temps es compacta. Llavors, cal continuar aquesta operació pujant en capes circulars d’uns 20 cm. alhora que aprofitem per continuar omplint el got amb aigua, fins a arribar a l’alçada del skimmer i dels broquets. Omplir els laterals del local tècnic fins a l’altura de la regata. Posar una mica de grava en el fons de la regata per fer un llit a les canonades.

Connexions

Una vegada s’hagin reomplert els laterals és el moment per a fer les connexions. Cal connectar la piscina al sistema situat al local tècnic. D’altra banda, pel que fa a la connexió elèctrica és recomanable que la faci un professional lampista.

Pavimentació superior

Cal realitzar un farciment de dos o tres varetes de rea corrugat en tot el perímetre de la piscina per reforçar l’anell superior. Llavors només caldrà situar i repartir les peces de coronació al voltant de la piscina.

Com veus, els passos i tots els elements necessaris per instal·lar una piscina els tenim clars, independentment que el teu jardí tingui un bon accés o haguem de sortejar un edifici alt. Ara que t’ho hem explicat ja veus que som capaços d’instal·lar-te una piscina de polièster al teu jardí en molt poquets dies. T’animes a demanar-nos pressupost?

Equip Tècnic d’Espai Piscines Graf