Blog

5 aspectes a tenir en compte abans de construir una piscina

Construir una piscina una decisió molt important. Una decisió que ha de ser planificada i meditada.

Per aquest motiu et volem fer reflexionar al voltant de 5 aspectes a tenir en compte abans de construir una piscina. D’aquesta manera podràs valorar i prendre una decisió adequada a les teves necessitats.

No es tracta només d’escollir-ne el disseny, has de conèixer alguns aspectes clau per disposar de totes les opcions i possibilitats i poder raonar la decisió en funció de les teves necessitats.

1. Tenir clar la ubicació de la teva piscina

Quina és la ubicació real de la piscina? Pot tenir més d’una ubicació? S’ha de valorar si és una piscina d’interior, d’exterior, una piscina coberta, si es vol col·locar en un pati, en una terrassa, en una teulada, etc.

Només si es té clara la ubicació es podrà realitzar un estudi més realista de les possibilitats reals per a ubicar-la.

Ubicació piscina. Espai Piscines Graf. Aspectes a tenir en compte abans de construir una piscina

Un dels altres aspectes a tenir en compte abans de construir una piscina és escollir la seva orientació. En la gran majoria de casos es recomana orientar-la a la cara sud tenint en compte i aprofitant la llum del sol. És a dir, una correcta orientació de la piscina sol ser la que permet gaudir-la amb més estones de sol que d’ombra.

A més a més, es podrà determinar amb més exactitud el tipus de piscina més adient per a la ubicació en qüestió. Hi ha tipus de piscines que son més adequades en funció de la ubicació, per exemple una de les opcions més adequades per les terrasses són les d’acer.

2. Estudiar el terreny

Per una banda, s’ha d’estudiar molt bé el terreny que es disposa per a col·locar la piscina. És un terreny amb herba? És un terreny rocós? De terra?

També s’ha de valorar si és un terreny pla o un terreny amb pendent per determinar el tipus de projecte a realitzar i la viabilitat d’aquest en cada cas.

Estudiar el terreny. Espai Piscines Graf. Aspectes a tenir en compte abans de construir una piscina

Avaluant el terreny i les seves possibilitats permetrà col·locar la piscina ideal en l’espai idoni i alhora saber amb major exactitud el cost real.

3. Conèixer les mesures i l’espai que tens i que ocupa la piscina

Un dels altres aspectes a tenir en compte abans de construir una piscina és l’espai.. S’ha de conèixer quines són les mides mínimes i màximes que t’imagines per a la teva piscina així com les mides de l’espai per garantir que hi pugui caber sense problemes i alhora que en puguis gaudir en condicions òptimes.

Preguntes com: Quina és la fondària que busques? Valorar si és possible assolir la fondària en qüestió, així com també si hi ha més o menys escales interiors i exteriors, etc. poden ajudar a determinar la disposició de la piscina i els seus elements dins l’espai. Tenim solucions per cada cas i t’assessorarem perquè el teu nivell de satisfacció sigui màxim.

Quan es tenen clars tots els elements i característiques d’una piscina es pot ubicar molt millor i d’una forma més realista. No es tracta només de mirar una fotografia i escollir el disseny de la piscina. També s’ha de veure si hi cap segons l’espai del que es disposa i dels elements que s’hi vulguin incorporar i de l’entorn.

4. Permisos i documents legals

Pel que fa a permisos i documents legals, per una banda s’ha de disposar d’un permís adequat d’obres per part del teu ajuntament. Alhora, en cas que calgui instal·lar-la en algun edifici, caldrà garantir-ne la robustesa i estabilitat del mateix. Per això disposem d’un equip tècnic de personal qualificat per fer una valoració i estudi arquitectònic si l’espai ho requereix.

A banda d’això, s’ha de tenir present que la piscina compleixi les condicions sanitàries i de seguretat pertinents, així com l’aprovació dels productes pel tractament de l’aigua.

Permisos i documents legals. Espai Piscines Graf. Aspectes a tenir en compte abans de construir una piscina

5. Utilitat de la piscina

En funció de si vols una piscina adequada per a tota la família, en parella, per a gent gran, l’adequarem perquè en puguis gaudir amb la màxima seguretat. Disposem d’elements i accessoris com escales, tobogans, dolls, etc. que la poden fer adequada per a cada perfil de banyistes.

Alhora, disposem d’elements antilliscants, baranes, etc. que faran que puguis desconnectar amb tranquil·litat mentre et banyes amb els de casa.

Tens més dubtes? Contacta amb nosaltres per a resoldre les teves inquietuds.

Equip Espai Piscines Graf