Blog

Piscines d’aigua salada vs. piscines tradicionals: Quins són els avantatges de la cloració salina amb EVoLink?

Tradicionalment, les piscines han estat relacionades amb l’ús de clor i altres productes químics per mantenir l’aigua en bones condicions. Tot i això, amb l’evolució constant dels tractaments de l’aigua, la cloració salina ha anat guanyant terreny com una sostenible i  segura. La decisió entre una piscina d’aigua salada i una tradicional depèn de diversos …