Blog

Omplir piscines amb aigua de mar: Una alternativa sostenible davant la sequera

Les restriccions governamentals imposades per combatre la greu sequera que afecta Catalunya han generat una preocupació creixent pel manteniment de les piscines durant la temporada alta. En aquest context, l’ús de l’aigua de mar emergeix com una solució innovadora i sostenible per afrontar aquest repte.

L’aigua de mar es presenta com una gran solució

Tot i que a primera vista pot semblar una novetat, les piscines amb aigua de mar són una realitat a diverses zones costaneres d’Espanya. No obstant això, la possibilitat de fer servir aquest tipus d’aigua per omplir piscines a regions amb restriccions hídriques és una opció que ha guanyat rellevància recentment.

La llei catalana estableix que, en situacions de sequera, les piscines només poden ser omplertes amb aigua de mar. Aquesta disposició ha motivat un interès creixent per aquesta alternativa com a mesura per preservar l’aigua dolça. Tanmateix, abans de prendre aquesta decisió, és essencial considerar diversos aspectes tècnics i legals.

Des d’un punt de vista tècnic, les piscines amb aigua de mar han de complir amb requisits per assegurar la seva funcionalitat i durabilitat. És necessari adaptar la infraestructura de la piscina per resistir la salinitat de l’aigua marina i evitar problemes de corrosió. Això implica la instal·lació de bombes d’aigua marina i cloradors salins, així com altres ajustaments necessaris.

Descarrega l'ebook de cloració salina

Des del punt de vista legal, és important tenir en compte les disposicions locals que regulen l’ús de l’aigua en situacions de sequera. A Catalunya, les piscines alimentades amb aigua de mar no poden estar connectades al sistema de clavegueram, i s’han d’adoptar les mesures adequades per prevenir impactes ambientals negatius.

Beneficis de l’aigua de mar a les piscines:

  • Una de les principals avantatges de l’ús de l’aigua de mar per omplir piscines és la seva disponibilitat abundant, especialment en regions costaneres com Catalunya. A més, aquesta pràctica ajuda a reduir la demanda d’aigua dolça, un recurs cada vegada més escàs.
  • A nivell econòmic, l’ús d’aigua de mar pot representar un estalvi significatiu en termes de costos d’ús i manteniment de les piscines, ja que es redueix la necessitat de tractament químic i depuració de l’aigua.
  • Des del punt de vista ambiental, omplir les piscines amb aigua de mar contribueix a preservar els ecosistemes d’aigua dolça, ja que es redueix la pressió sobre aquest recurs i es promou una gestió més sostenible de l’aigua.
Renolit Alkorplan Xtreme Blue Silver

Desavantatges de l’aigua de mar a les piscines:

No obstant això, l’ús d’aigua de mar per omplir piscines també presenta alguns reptes i problemes potencials que cal tenir en compte.

  • Un dels problemes principals és el potencial dany a la infraestructura de la piscina, especialment en aquelles piscines que no estan dissenyades per a l’ús d’aigua de mar. La salinitat de l’aigua marina pot provocar corrosió i danys als equips de filtració, posant en perill la integritat de la piscina.
  • A més, la barreja d’aigua de mar amb aigua dolça pot afectar negativament els sistemes de desinfecció existents, com els cloradors salins. Aquesta combinació pot inutilitzar la funció del clor i provocar problemes de desinfecció de l’aigua, augmentant el risc de contaminació.
  • D’altra banda, el tractament de l’aigua de mar per a ús en piscines també planteja desafiaments addicionals. Segons l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), és il·legal abocar aigua marina al medi natural o al sistema de clavegueram, la qual cosa pot limitar les opcions de disposició de l’aigua residual.
Acabats de la piscina de polièster

Finalment, les piscines amb aigua de mar son una gran alternativa per fer front a les restriccions d’aigua i contribuir a la sostenibilitat ambiental. No obstant això, és essencial consultar amb professionals qualificats en el disseny i manteniment de piscines per avaluar la viabilitat en cada cas particular. La preservació dels recursos hídrics és una responsabilitat compartida, i les solucions com aquesta ens acosten cap a una gestió més responsable de l’aigua.

Equip Tècnic d’Espai Piscines Graf