Blog

Gestió d’una piscina sostenible en temps de sequera

Davant de l’emergència per sequera, l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya ha establert una sèrie de restriccions d’aigua en els usos urbans per a municipis en estat d’emergència.

En primer lloc cal tenir en compte que la mesura estableix que hi ha un volum màxim d’aigua per habitant i dia. Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 200 litres per habitant i dia, incloent activitats econòmiques i comercials. Aquest valor màxim es redueix a 180 l/hab/dia en el cas d’emergència II i a 160 l/hab/dia en el cas d’emergència III.

Alhora, queda prohibit l’ompliment total o parcial de qualsevol tipus de piscina, excepte les d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament ni sanejament.

És per això que com a professionals de la construcció i el manteniment de piscines, la gestió d’aquests espais aquàtics durant períodes de sequera presenten reptes únics. A continuació us presentem algunes accions clau que et poden ajudar a gestionar una piscina sostenible en temps de sequera extrema com l’actual:

1. Avaluació dels nivells d’aigua

Realitza un monitoratge regular dels nivells d’aigua de la piscina per assegurar-te que estiguin dins dels paràmetres acceptables. Ajusta les operacions de filtració si cal.

2. Reutilització d’aigua

Instal·la sistemes de captació d’aigua pluvial per aprofitar la poca precipitació que pugui ocórrer. Aquesta aigua pot ser utilitzada per a tasques com neteja i recàrrega parcial si les regulacions ho permeten.

3. Optimització de la filtració

Inverteix en sistemes de filtració d’alta eficiència que redueixin la necessitat de recanvis d’aigua freqüents. Aquesta estratègia ajuda a mantenir la qualitat de l’aigua durant més temps.

4. Tecnologies de tractament avançat

Implementa tecnologies avançades de desinfecció i tractament de l’aigua que minimitzin la necessitat d’ompliment freqüent. Sistemes com l’ozó o l’ultrafiltració poden ser solucions eficaces.

5. Reparació i prevenció

Realitza inspeccions periòdiques per detectar i reparar qualsevol fuita. Les pèrdues d’aigua no desitjades poden accelerar la necessitat d’ompliment.

6. Tractament localitzat

Considera aplicar tractaments d’aigua només a les zones de la piscina que ho necessitin.

7. Educació dels usuaris

Educa els usuaris per a una piscina sostenible en temps de sequera, i la importància de l’ús responsable de la mateixa, incloent consells sobre el temps d’utilització i les pràctiques de neteja que poden ajudar a estalviar aigua.

8. Col·labora amb les autoritats locals

Estableix una línia de comunicació amb les autoritats locals per mantenir-te informat sobre els canvis en les restriccions d’ús d’aigua i col·labora en les solucions alternatives.

9. Economia d’aigua

Implementa mesures d’economia d’aigua com ara l’ús de cobertes flotants per reduir l’evaporació i la pèrdua d’aigua.

10. Manteniment regular

Realitza manteniments regulars dels components tècnics de la piscina, com les bombes i els filtres, per assegurar-te que funcionin de manera òptima i minimitzin la necessitat d’ompliment.

En conclusió, gestionar una piscina durant períodes de sequera implica un enfocament estratègic i responsable. Adoptant pràctiques intel·ligents, tecnologies avançades i col·laborant amb les autoritats locals, podràs mantenir la qualitat de la teva piscina sense comprometre els recursos hídrics.

Per a qualsevol dubte o aclariment, restem a la teva disposició.

Espai Piscines Graf