Blog

Com funcionen les piscines climatitzades?

Una piscina climatitzada és la que està dissenyada i disposa de l’equipament necessari per a gaudir-la la major part de mesos i fins i tot durant tot l’any,encara que el clima no sigui el més adequat per a banyar-se. A continuació t’explicarem les principals avantatges de disposar d’una piscina climatitzada,les temperatures adequades, els diferents tipus així com el seu funcionament.

Una piscina climatitzada en una zona càlida de costa es pot resoldre amb una simple bomba de calor. En una zona d’hiverns suaus pot ser necessària una coberta exterior. En un espai d’hiverns severs pot ser necessari instal·lar un spa dins de casa. En el darrer cas, evidentment es pot acompanyar d’una sauna, d’una zona d’hidroteràpia o fins i tot d’una zona de wellness de luxe.

Funcionament piscines climatitzades

Què implica tenir una piscina climatitzada dins de casa?

Cal tenir en compte que el fet de disposar de piscina dins la casa augmenta la revalorització d’aquesta. Com també, amb una piscina climatitzada adossada gaudirem del sol i de l’aire del jardí. Cal que tinguis en compte que una piscina coberta és dels majors atractius quan es posa una propietat a la venda.

Climatitza la teva piscina

Quins beneficis implica tenir una piscina climatitzada a dins de casa?

La principal avantatge és poder gaudir de les instal·lacions durant tot l’any. Però també resaltar els beneficis físics que pot comportar tenir una piscina, independentment de l’edat.  Als infants, estimula el desenvolupament dels sistemes motrius -tots els grups musculars- i circulatori. A nivell psicològic afavoreix la socialització. En persones adultes compensa al vida sedentària i millora els problemes cardiovasculars, respiratoris i articulatoris. Finalment, la possibilitat de compartir l’espai amb la gent que ens envolta.  

Quins beneficis implica tenir una piscina climatitzada a dins de casa?

Com funciona una piscina climatitzada?

A l’hora de climatitzar la piscina se sol afegir algun element que permeti escalfar l’aigua amb el seu termòstat annexat al circuit de filtració i desinfecció. La calor es pot aportar a través d’una caldera convencional que funcioni amb combustibles fòssils, biomassa o energies netes com la geotèrmia, l’aerotèrmica o les plaques fotovoltaiques.

És important que l’espai en el qual s’allotja la piscina compti amb un únic sistema de control de la temperatura d’ambient i de la humitat i ventilació. És especialment rellevant la capacitat de deshumidificació que ha de ser proporcional a la superfície de la piscina i a la temperatura de l’aigua.

Elements per a la construcció d’una piscina climatitzada

Caldrà obra civil, aïllament tèrmic, impermeabilització, lampisteria, calefacció, climatització, electricitat, energies renovables i automatització i control. Per tant, en primer lloc caldrà que un arquitecte o enginyer redacti un projecte tècnic o una memòria valorada. A Espai Piscines Graf disposem del personal qualificat per a la seva redacció.

Per piscines climatitzades entenem des de piscines exteriors descobertes amb aigua calenta que s’alimenten d’una bomba de calor o d’energia solar, fins a piscines exteriors que comptem amb un tancament hermètic de vidre o piscines interiors.

A nivell privat no hi ha obligació que la temperatura de l’aigua estigui entre uns determinats valors, però cal tenir en compte com a indicador que les piscines climatitzades cobertes d’ús públic a Catalunya han de tenir una temperatura de l’aigua que oscil·li entre 24 i 30ºC, valors de mitjana molt similars a la resta d’Espanya.  

Elements per a la construcció d’una piscina climatitzada

Instal·lacions d’una piscina climatitzada

Aïllament tèrmic. Si actuem sobre les parets i el fons de la piscina o sobre la superfície amb diverses cobertes, haurem d’aportar una menor quantitat de calor.

Coberta de bombolla. Fabricada amb polietilè flota sobre l’aigua i és molt popular en les piscines de particulars. Gràcies a la coberta reduïm l’evaporació de l’aigua i evitem el refredament. Alhora, també evita la humitat a l’ambient. Habitualment s’instal·len amb un enrotllador d’accionament manual o motoritzat per facilitar-ne l’estesa i la retirada.

Coberta de persiana o de làmines motoritzada. Es tracta d’una coberta amb làmines flotants motoritzada que disposa d’un enrotllador que sol estar ocult i submergit. També l’avantatge d’aquest sistema és la seguretat que implica de cara a la caiguda accidental d’infants o animals.

Cobertor integral. Es tracta de la forma més ràpida de climatitzar una piscina exterior en climes freds. A part d’haver de netejar les parets i el sostre cristal·lí, l’avantatge és que de forma automàtica les parets aïllen del clima i allarguen diversos mesos la temporada de bany.

coberta de piscina

Instal·lacions d’una piscina climatitzada per generar calor

Bombes de calor per climatitzar la piscina

Les bombes de calor per exteriors és una bona solució per allargar la temporada de bany o per aquelles nits i dies d’estiu en què el temps no acompanya tant. Les bombes roben la calor de l’ambient exterior i la cedeixen a l’aigua a través d’un intercanviador. La bomba de calor es pot combinar amb les cobertes tèrmiques, de persiana o amb una coberta integral.

Les bombes de calor per piscina climatitzada interior basen el seu funcionament en la capacitat de deshumidificar l’ambient interior, evitant la condensació i filtració provocant humitats a les parets.

Les bombes de calor controlen des de la temperatura de l’aigua del vas, la temperatura de l’ambient en el recinte, la humitat relativa en l’ambient interior i la renovació de l’aire. En els processos de deshumidificació i ventilació recuperen calor que aprofita per escalfar el vas, per això es redueixen enormement els costos.

Piscines climatitzades a través d’energies renovables

Cada vegada s’utilitzen més, tant per abaratir costos com per preservar el medi ambient. Les energies renovables més populars són l’eòlica, la solar, l’aerotèrmica, la geotèrmia, la hidrotèrmica, la hidràulica, la biomassa o el biogàs.

La piscina climatitzada amb energia fotovoltaica és una de les més eficients per les hores de sol pròpies de la zona mediterrània.

Piscines climatitzades amb spa

Al mercat hi ha diversos tipus d’spa. Permeten amb rapidesa assolir temperatures mitjanes similars  a les del cos humà amb la qual cosa es facilita la recuperació muscular i l’hidromassatge. L’aire a pressió ajuda a reduir l’estrès i el cansament físic i mental. Els spas moderns combinen la zona d’hidromassatge amb la de nedar a contracorrent.

Per tant sigui a l’exterior amb bomba de calor, exterior amb coberta integral o interior, a Espai Piscines Graf disposem d’una sèrie de professionals per assessorar-te integralment.

Equip Tècnic d’Espai Piscines Graf.