Blog

Consum conscient: la piscina sostenible del futur

Sabies que gairebé 800 milions de persones al món no tenen font d’aigua potable i uns 2.000 milions no tenen accés al sanejament bàsic? La piscina sostenible del futur és fer un consum conscient! És evident que dades com aquesta ens han de fer reflexionar sobre la responsabilitat que tenim de fer un ús adequat i respectuós de l’aigua. Per això, des d’Espai Piscines Graf fem un esforç diari per construir piscines que facin un ús adequat i responsable dels recursos.

Renolit Alkorplan Xtreme Ice

L’aigua, un be preuat

L’aigua és un be escàs i preuat que aporta a les famílies salut, higiene i dignitat. 

L’empitjorament causat pel canvi climàtic, sumat a una població en creixement i a un augment de la demanda d’aigua per part de l’agricultura i la indústria ens ha de fer obrir els ulls sobre fins a quin punt cal que no la malbaratem. L’aigua dona vida i sentit als nostres projectes, per això instal·lem la maquinària adient i necessària perquè amb el menor impacte de productes químics puguis mantenir-la i no canviar-la mai.

Revisa els revestiments de la piscina i garanteix l’estanqueïtat

És important que la piscina no tingui cap sistema defectuós, vell o obsolet, amb tubs desgastats o mosaics ceràmics trencats o aparells ineficients, que generin fugues d’aigua. Imagina a nivell global l’impacte que té aquests fuites a nivell particular. Pensa que per exemple una piscina de 10 x 5 que perdi 2 centímetres diaris d’aigua perd un metre cúbic. Aquestes dades ens indiquen que podem perdre fins a mil litres d’aigua diaris, que podrien servir per fer una vintena de dutxes o de rentadores.

Renolit Alkorplan Xtreme Blue Silver

Piscina més sostenible

Escull materials de qualitat i recobriments que garanteixin la impermeabilització total de la teva piscina sostenible. Evita la pèrdua d’aigua i garantiràs per molts anys el correcte funcionament de tot el sistema. A Espai Piscines Graf disposem d’una àmplia gamma de productes premium que suposen una solució ideal per a qualsevol tipus de piscina, amb garanties de 10 anys i resistència amb el temps.

Cura de l’aigua

És important que disposis de la maquinària adient per al control dels valors de clor i pH. Si proporciones un equilibri dels valors garantiràs l’aigua neta i sana per molt temps alhora que la preservaràs de la formació d’algues i bactèries. Si realitzem la neteja periòdicament, aconseguim reduir l’ús de productes químics com el clor i ajudem al sistema de filtració. 

El manteniment de l’aigua es pot fer manual o amb l’ajuda de sistemes automàtics com el netejafons automàtic graf. El principal avantatge d’aquest sistema és la comoditat que proporciona al client, que ja no necessita posar el robot i treure’l, per complir la tasca desagradable de netejar la piscina.

Sistema de netejafons automàtic integrat a la piscina

El Netejafons Automàtic de Graf és un sistema integrat a la piscina. Gràcies a un dispositiu d’aigua a pressió, remou la brutícia del terra i les escales sense necessitat d’accessoris addicionals.

El sistema consisteix en una sèrie de dispositius de neteja que s’eleven uns mil·límetres sobre el sòl per llançar un raig d’aigua amb una durada i direcció́ precises, sobre una zona determinada per encaminar-la al sistema de filtració́.

El millor netejafons automàtic del mercat, Espai Piscines Graf

Utilitza un cobertor

El cobertor és un sistema senzill i alhora pràctic per proporcionar diferents usos, ja que garanteix que l’aigua de la teva piscina no s’evapori amb tanta facilitant, reduint per tant el consum d’aigua i alhora manté la temperatura. A més, en reduir la brutícia a l’aigua evita la necessitat de neteja posterior i de productes químics. Alhora garanteix la seguretat i evita caigudes accidentals.

Quins tipus de cobertors per piscines hi ha al mercat? Espai Piscines Graf

La cloració salina

A nivell de salut la cloració salina preserva la pell i evita que es ressequi, no genera vermellor als ulls ni recrema el cabell. A més, evitaràs da dutxa posterior per eliminar el clor. El funcionament de la cloració salina consisteix en afegir clorur sòdic a l’aigua i a través d’un aparell elèctric que separa el clor del sodi, aconseguint una desinfecció total d’aquesta. Es tracta d’un procés natural que disminueix el consum de productes químics complementaris. 

Evita buidar la piscina al final de temporada

Si portes a terme els passos correctes a la temporada d’hivern l’aigua es pot conservar en condicions òptimes. Consistent en la neteja a fons de vas tant de la part inferior del vas com de les parets, així com un correcte funcionament del sistema de filtrat, una bona coberta aïllant i un bon tractament amb els productes adequats.

Equip Tècnic d’Espai Piscines Graf