Blog

Procés d’instal·lació d’una piscina d’acer

Ens agradaria tancar els ulls i que, en obrir-los de cop aparegués la piscina d’acer dels nostres somnis a l’àtic, al jardí o a la terrassa de casa. Sí, el procés de construcció d’una piscina és una de les qüestions que sol atabalar més. 

Sovint, però, preocupa perquè no sabem quants dies implica la instal·lació d’una piscina. Per aquest motiu, a continuació t’explicarem tots els passos per a la instal·lació d’una piscina d’acer, perquè t’adonis que les obres no duren les setmanes que a priori tothom s’imagina, sinó que en pocs dies estarà instal·lada. A continuació t’expliquem un esquema tipus aproximat d’instal·lació.

Dia 1. Excavació

Abans d’iniciar el treball d’excavació cal que preparem la plataforma del terreny per donar-li la forma triada de la platja una vegada acabem la piscina. Cal que posem especial atenció a la cota que desitgem de la platja, que anomenarem cota 0. Aquest punt servirà com a referència per a la profunditat al llarg de la realització de l’excavació així com per la base del fons. Cal que l’excavació sigui amb l’ampla suficient per poder ancorar les peces d’acer. Has de tenir en compte on situaràs l’equip de filtració.

Fotografia: Excavació del terreny (fotografia de ccswatersolutions)

Fixació de puntals

Guia de làmina armada

Panell filtrat

Làmina armada col·locada i omplert

Dia 2. Cimentació

Cal preparar una solera de formigó armat amb una malla de filferro amb una espessor aproximada d’uns 10 cm, totalment llisa i anivellada. Per evitar que malmeti la làmina armada, caldrà protegir la solera amb una manta protectora o amb planxes de poliestirè d’aproximadament uns 10 mm d’espessor.

Dia 3. Col·locació de l’estructura

Pots procedir al muntatge de les peces d’acer al carboni de màxima qualitat, amb un primer revestiment de zinc en calent que proporciona una excel·lent capa de protecció galvànica tant en la part interior com exterior de la piscina, un segon revestiment amb làmina de clorur de polivinil adherit en calent sobre la protecció galvànica augmenta exponencialment la protecció de l’acer el qual queda protegit de tota inclemència.

Hi ha panells d’acer de diverses mides que permeten profunditats diferents (1,10 o 1,50 m.). En el cas dels panells d’1,50 m s’hi sol fer una cinta de formigó armat per garantir la rigidesa en l’estructura. L’estructura es fixa amb puntals, una sèrie d’angles fitxats en els panells i al terra que permeten garantir l’anivellament i l’alineació.

Dia 4. Escala i fons

Procedim a realitzar el muntatge de les escales i a preparar el fons per a posteriorment recobrir-ho amb la làmina armada. Cal tenir en compte les característiques de les piscines d’acer: material resistent, llibertat de disseny, qualitat mediambiental, obres netes, fàcil manteniment, i material antilliscant i suau. Per tant, son múltiples les formes que podem donar a la nostra escala.

Fotografia escala i fons: Equip d’Espai Piscines Graf

Dia 5. Tubs i connexió

Cal procedir a preparar la piscina per a la seva correcta connexió tenint en compte la situació de l’skimmer, la presa de fons, el netejafons, el projector, el desaigüe, la impulsió i la mànega elèctrica. Cal preparar la connexió fins al sistema de filtració.

Dia 6. Col·locació làmina armada

Utilitzen una àmplia gamma d’acabats de làmina armada per a la impermeabilització i decoració de les piscines Renolit Alkorplan, que responen als paràmetres màxims de qualitat i d’innovació. Les làmines armades se solen per termofusió amb temperatures entre 380 i 450ºC, segons la temperatura exterior i el suport. És important que les superfícies a soldar siguin seques, netes i sense pols. Entre làmines es recomana un solapament mínim de 8 cm per garantir la correcte estanqueïtat, tot realitzant dues soldadures, una en la primera solapa interior i l’altra en l’altra extrem.

Dia 7. Col·locació corona

Es recomana fer un altre enformigonat armat d’uns 15 cm. a tot volt per a la col·locació de la pedra de coronació. Visita la nostra secció d’acabats per veure els múltiples formats dels que disposem.

Dia 8. Col·locació gespa o tarima

En funció dels teus gustos pots acabar l’obra sembrant gespa natural, col·locant gespa artificial o tarima. Alhora de decantar-te per un acabat o un altre tingues en compte la radiació del sol i les temperatures habituals de la que disposes.

A gaudir de la teva piscina!

Equip Tècnic d’Espai Piscines Graf