Blog

Quina bomba i quin filtre necessito per a una piscina d’acer?

Ja veuràs que després de llegir aquest article no caldrà que siguis enginyer industrial per entendre com funciona el sistema d’impuls i filtració de l’aigua de la teva piscina i com ho has de fer per garantir que estigui sempre en òptimes condicions. T’expliquem tot el que necessites saber sobre bombes de piscines i filtes. No et perdis cap detall!

Com escullo la bomba per a la piscina?

Es tracta de fer un càlcul molt senzill. En primer terme has de multiplicar el llarg, per l’ample i per la profunditat de la teva piscina per saber el m3 que hi caben. També has de tenir en compte que un m3 d’aigua equival a mil litres. Alhora, una altra variable a considerar és que la potència de la bomba ha de ser de 0,1 CV per cada 100 litres que es vulguin desplaçar, per tant d’1 CV per cada m3 d’aigua.

La bomba de la piscina està relacionada amb la salut de l’aigua?

Per mantenir l’aigua cristal·lina un dels passos més importants és posar en marxa la bomba. Aquest efecte positiu es produeix perquè l’aigua en moviment és molt menys susceptible als contaminants bruts que tant freqüents son en aigües estancades.

La circulació, d’una banda evita la propagació d’algues al vas i de l’altra promou la neteja de l’aigua. El sistema de filtració de la teva piscina és l’encarregat d’atrapar tots els residus dipositats en l’aigua. La bomba permet fer circular l’aigua.

D’entrada podem afirmar, doncs, que com més funciona la bomba més neta és l’aigua, ja que més vegades es recircula i acaba passant pel filtre. Potser més d’una vegada t’has plantejat que perquè l’aigua sigui perfecte el millor seria que la recirculació fos constant, de 24 hores, però cal que sàpigues que no és necessari, ni per garantir la perfecta qualitat de l’aigua ni per al medi ambient.

Quanta estona ha de funcionar diàriament la bomba de la piscina?

L’important per garantir la màxima netedat de la piscina és aconseguir que diàriament tots els metres cúbics de la piscina hagin passat pel filtre, és el que anomenem la “taxa de renovació”.

Per saber la taxa de renovació el primer que cal és calcular els m3 d’aigua que conté el vas de la teva piscina:

  • Piscines rectangulars: Llarg x ample x profunditat mitjana = total de metres de piscina al vas
  • Piscines circulars: π x radi al quadrat x profunditat mitjana = total de la piscina metres cúbics al vas

Ara que ja saps els m3 d’aigua que conté el vas de la teva piscina ja pots calcular la taxa de flux. Habitualment es calcula en funció de la capacitat que té la piscina de filtrar en 4 hores. És a dir, imagina que la teva piscina té un volum de 48m3 d’aigua. La filtració hauria de ser 48 dividit entre 4 hores, son 12 m3 per hora. Per la seva banda, si el volum fos 100 m3, dividit entre 4, hauria de poder filtrar 25 m3 per hora.

Per tant, si utilitzes aquesta fórmula, garantiràs que potencialment amb 4 hores hi hauria passat tota l’aigua de la piscina. Com que evidentment l’aigua no la pots pas seccionar, es considera que entre 6 i 12 hores diàris és el temps òptim per a fer-la circular i garantir-ne l’estat de conservació òptim.

El circuit ha de funcionar de 6 a 12 hores diàries seguides?

Per estalviar diners en la factura de l’electricitat pots fer funcionar el circuit en aquelles hores en què el preu de l’energia sigui més baix. Així, si de mitjana son 8 hores, perfectament la pots fer funcionar 3 hores al matí i 5 a la nit en el moment en què la tarifa de preus baixa.

Un moment adequat per utilitzar-la és quan fa més sol, ja que els rajos UV cremen el clor, i la recirculació de l’aigua pot contrarestar-ne els efectes. Un altre moment també adequat per utilitzar-la és quan afegim productes químics, ja que l’ús de la filtració pot ajudar a distribuir-los amb uniformitat per l’aigua, siguin productes químics per un tractament de xoc o simplement per al manteniment ordinari.

Piscina amb paviment porcelànic rosa mistery

Bombes de velocitat variable

La bomba de la piscina disposa d’un motor que aconsegueix aspirar l’aigua gràcies a una turbina que gira per impulsar-la. No és necessari de fer funcionar la bomba a tota velocitat tota l’estona. Les bombes de velocitat variable d’una banda son una millora ecològica, i de l’altra estalvien energia i recursos. Disposar d’una bomba de baix consum al cap de l’any pot suposar un estalvi considerable. A més, les bombes de velocitat variable tenen més vida útil i son més silencioses.

La velocitat variable permet aportar una major intensitat quan cal una filtració intensa i quan podem baixar la velocitat simplement per fer manteniment tot estalviant energia.

Paral·lelament al sistema de filtració serà necessari de realitzar el tractament de l’aigua a través d’un tractament químic o d’un clorador salí.

Com funciona el sistema de filtració?

Tot i que existeixen diversos tipus de filtres com els de sorra, vidre o cartutx tots funcionen pràcticament de la mateixa forma. El circuit de regeneració de l’aigua impulsat per la bomba propicia que tota l’aigua de la piscina passi pel filtre, que reté les partícules i la brutícia. Una vegada l’aigua queda neta torna a la piscina apunt per al bany.

Piscines d'acer Espai Piscines

Filtratge en una piscina d’acer

Espai Piscines Graf crea sensacions en Acer, per al gaudi i confort dels seus clients amb el disseny i la forma que aquests escullen. L’acer suposa una alternativa real als conceptes tradicionals. Permet que Dissenys innovadores, està provada tècnicament i es econòmicament rendible, ja que permet que disminuir els costes de Funcionament i manteniment.

Acer al carboni de màxima qualitat, amb un primer revestiment de zinc en calent que proporciona una excel·lent capa de protecció galvànica tant en la part interior com exterior de la piscina, un segon revestiment amb làmina de clorur de polivinil adherit en calent sobre la protecció galvànica augmenta exponencialment la protecció de l’acer el qual queda protegit de tota inclemència. Aquesta característica en facilita el manteniment, filtració i la neteja de l’aigua.

Membrana armada

Alhora, la membrana armada Renolit Alkorplan és el revestiment per a piscines més estès en el món tant per a renovació com per a piscines noves. És el sistema mb més avantatges que hi ha al mercat. El seu gran atractiu visual, la seva facilitat d’instal·lació, el seu preu raonable i la seva total estanqueïtat garantida per 10 anys, han fet que es converteixi en el sistema d’impermeabilització de piscines més utilitzat a nivell mundial. També és la màxima garantia per tal d’aconseguir l’estanqueïtat i la netedat de l’aigua de la teva piscina.

Renolit Alkorplan Xtreme

Des de fa 35 anys a Espai Piscines Graf dissenyem, fabriquem i instal·lem piscines. Per a qualsevol dubte o aclariment restem a la teva disposició.

Espai Piscines Graf