Blog

Quins tipus de placa fotovoltaica puc instal·lar per climatitzar la piscina?

Coneix els tipus de placa fotovoltaica que existeixen per a climatitzar la teva piscina! El canvi climàtic és una realitat que afecta de forma irreversible el conjunt del nostre planeta. Diàriament s’extingeixen desenes d’espècies i queden desertitzades milers d’hectàrees de terreny. Conscients i preocupats per aquesta realitat, des d’Espai Piscines Graf volem contribuir amb el nostre granet de sorra a revertir aquesta situació.

Pensem que les petites accions de cadascú de nosaltres poden tenir efectes multiplicadors en l’àmbit global. Per això, a més d’innovar diàriament en la nostra fabricació i instal·lació de piscines per aconseguir fórmules més sostenibles, avui us explicarem la nostra proposta d’utilització d’energies renovables i netes per a la posada en marxa, per al funcionament i manteniment de la nostra piscina. 

Placa fotovoltaica, Espai Piscines Graf

Aprofitament de l’energia solar i tipus de plaques fotovoltaiques

L’ús de plaques fotovoltaiques maximitzen l’eficiència del consum energètic de la llar. Permeten l’estalvi real de la factura de la llum des del primer dia. Podràs saber en temps real la producció i el consum de la teva instal·lació en tot moment.

La instal·lació de plaques fotovoltaiques ajudarà a fomentar l’autonomia de la corrent elèctrica convencional de la teva piscina. Gràcies a la instal·lació de plaques fotovoltaiques pots contribuir a allargar la temporada de bany. És evident que la temperatura externa és clau per poder-te banyar amb condicions adequades, però també és cert que des de setmana santa fins setembre sol ser una època que si les condicions climatològiques acompanyen, banyar-se a la piscina pot venir molt de gust. És evident que les bombes de calor son el sistema tradicional per escalfar la temperatura de l’aigua de la piscina, i en el mateix sentit les plaques solars fotovoltaiques poden ser ingredient ideal.

Avantatges de l’energia solar

La instal·lació d’energia solar redueix la factura per a la calefacció fins a un 70%, gràcies a l’aprofitament de l’energia solar tèrmica per generar calor. La majoria de fabricants ofereixen garanties de més de 25 anys. Amb un funcionament d’entre 5 i 8 anys, la inversió de la instal·lació de plaques fotovoltaiques sol quedar amortitzat. A més, aportes més valor a la teva llar en fer-la més autosuficient energèticament i més verda.

No cal dir que l’energia solar és gratuïta i inesgotable i això ajuda a reduir el temps d’amortització de la instal·lació. A més, és 100% renovable i no utilitza carbons fòssils, contribuint a la preservació del medi ambient i a la reducció de la petjada de carboni. 

Respecte la col·locació i el muntatge, les plaques se solen instal·lar a la teulada o en alguna zona del jardí que no necessitem. Cal que tinguin una orientació preferentment al sud i que disposin de la inclinació òptima i adequada.

Panells solars de circuit obert

Entre els sistemes d’aprofitament de l’energia solar hi ha dos grans variants. Per una banda hi ha els panells solars de circuit obert. Aquest sistema és molt senzill i d’un rendiment molt limitat, ja que consisteix en què l’aigua de la piscina circula a través d’una bomba de circulació a través del panell solar. Gràcies a una centraleta de control, quan la temperatura que indiquen les sondes és superior recircula l’aigua i genera un circuit en què l’aigua resultant és lleugerament més alta que l’entrant.

Placa fotovoltaica

Aquest sistema d’aprofitament de l’energia solar és més recomanable ja que ofereix un rendiment més òptim i elevat. L’energia solar fotovoltaica s’obté en convertir la llum solar en electricitat utilitzant una tecnologia basada en l’efecte fotoelèctric. Es tracta d’una font d’energia renovable i neta que utilitza la radiació solar per a produir electricitat.

Es basa en l’efecte fotoelèctric, pel qual determinats materials son capaços d’absorbir fotons (partícules lumíniques) i alliberar electrons, generant una corrent elèctrica. Per aconseguir-ho s’utilitza un dispositiu semiconductor que anomenem cèl·lula fotovoltaica, que pot ser de silici monocristal·lí, policristal·lí o amorf o bé d’altres materials semiconductors de capa fina. Els més eficients son els de silici monocristal·lí que obtenen un rendiment d’entre el 18 i el 20% de mitjana.

Les cèl·lules fotovoltaiques capten la radiació solar i transformen la llum (fotons) en energia elèctrica (electrons). A continuació, els inversors converteixen la corrent elèctrica contínua produïda pels panells en corrent alterna apta per al consum. Finalment, els transformadors eleven a mitja tensió la corrent alterna generada pels inversors.

Climatitza la teva piscina amb eficiència energètica, Espai Piscines Graf

Bateries d’emmagatzament de l’energia

Les bateries d’emmagatzament de l’energia son un bon aliat Quan hi ha talls de subministrament. A més, permeten emmagatzemar l’energia en aquelles franges horàries que és més barata així com emmagatzemar l’energia de les fonts renovables com son la provinent de l’energia solar. Les bateries cada vegada fan menys soroll i son més duradores. Recarrega-les amb la llum del sol per mantenir els teus equips en funcionament durant dies i dies.

Control de la placa fotovoltaica amb el teu Smartphone

L’important és que utilitzis un sistema d’energia solar i d’emmagatzematge que puguis supervisar-ne la producció, els nivells de reserva i el consum per garantir que amb independència dels talls de llum o que sigui de nit, garanteixis que la piscina pot continuar funcionant amb independència energètica. Gràcies a sistemes d’alerta contínues i instantànies i als smartphones podràs controlar el sistema des de qualsevol lloc.

Des d’Espai Piscines Graf, en coherència amb el Protocol de Kyoto, disposem d’un equip tècnic de professionals que t’assessoraran per garantir que l’energia que garanteix el funcionament i manteniment de la teva piscina sigui verda, neta i renovable. Escalfar l’aigua amb una placa fotovoltaica ara és possible i factible. Volem contribuir amb un pas ferm per aturar, entre tots, el canvi climàtic, tot potenciant els recursos i les energies renovables i no contaminants.

Equip Tècnic d’Espai Piscines Graf