Blog

El teu gra de sorra per fer front al canvi climàtic des de casa

Vols aportar el teu gra de sorra per fer front al canvi climàtic des de casa i aconseguir una piscina sostenible? Primer de tot però, entrem en context…

En la societat actual es presenten una sèrie de problemàtiques i reptes com és el canvi climàtic que ha de ser afrontat per a un desenvolupament global sostenible que permeti eradicar les desigualtats i la pobresa, protegir el medi ambient i garantir la prosperitat de la societat.

El teu gra de sorra per fer front al canvi climàtic, Espai Piscines Graf

Els majors estudiosos del clima del món consideren que l’activitat humana és molt probablement la causa principal de l’augment de la temperatura registrat des de mitjans segle XX i segons afirmen aquests canvis en el clima ja estan tenint una considerable repercussió en ecosistemes, l’economia dels països, la salut humana i el benestar de la població i les previsions; i no es preveu que es reverteixina mitjà termini.

Per revertir aquesta situació, i per aportar el teu gra de sorra per fer front al canvi climàtic junt amb la coherència del Protocol de Kyoto sobre el canvi climàtic que limita les emissions i compromet els països signataris a establir mesures per reduir les emissions i fomentar les energies renovables, des d’Espai Piscines Graf intentem promoure des de les nostres instal·lacions principis fonamentals per al medi ambient com són els recursos energètics renovables, el desenvolupament sostenible, la preservació del medi ambient, el consum responsable d’energia, la minimització d’emissions o l’ecoeficiència.

Impacte mediambiental

Per assolir una piscina sostenible, s’aconsegueix reduïnt-ne l’impacte mediambiental. Recomanem doncs, un consum d’aigua i electricitat eficient i amb consciència. Es promou la utilització de sensors intel·ligents que permeten la detecció automàtica de consums així com de partícules contaminants i emissions provocades per emergències ambientals. El sistema de filtració per mantenir l’aigua neta genera la recirculació i filtrat de l’aigua per pre filtres i filtres la qual cosa permet retenir des de les fulles més grans fins a les partícules més petites de pols. Alhora, el sistema de cloració salina desinfecta l’aigua. 

Consum i producció d’energies renovables

Aporta el teu gra de sorra per fer front al canvi climàtic controlant el què consumeixes. En la construcció de la teva piscina, recomanem l’autogeneració d’energia a partir de fonts renovables com son les plaques fotovoltaiques o la geotèrmia de baixa entalpia. Progressivament es fomenta l’ús d’energies renovables (solar, tèrmica, fotovoltaica o geotèrmica) en comparació amb les finites (basades en petroli, carbó i gas natural).

Eficiència energètica

Permet augmentar eficiències i millorar la gestió d’energia. Són solucions que promouen la gestió del consum energètic en climatització i il·luminació. Progressivament augmenta l’ús d’equips energèticament eficients d’emmagatzematge de l’energia i d’alta eficiència energètica i baix consum, com la cogeneració i les calderes d’alta eficiència, la domòtica i l’ús de tecnologia LED, i els sistemes d’il·luminació intel·ligents, sota demanda o mitjançant sensors de presència en comparació amb els mitjans convencionals no eficients.

Eficiència energètica, Espai Piscines Graf

Des d’Espai Piscines Graf disposem d’un equip tècnic de professionals que t’assessoraran per garantir que des del disseny, a la construcció, la instal·lació i el manteniment de la teva piscina estiguin pensats per, encara que sigui amb un granet de sorra, contribuir a fer front al canvi climàtic, gràcies a l’aprofitament de recursos i a l’ús d’energies renovables.

Equip Tècnic d’Espai Piscines Graf