Blog

L’impacte ambiental de les piscines i com mitigar-lo

Cada vegada s’apropa més la temporada de bany, moment que esperem amb molta il·lusió per tot el que implica: poder-nos refrescar, nedar, divertir-nos tant amb amics com en família… El primer que volem garantir d’una piscina és la seguretat i l’accessibilitat, però un altre aspecte que ens preocupa molt i amb el que ens impliquem rotundament és amb la sostenibilitat per fer front al canvi climàtic.

l'impacte ambiental de les piscines

Sostenibilitat i medi ambient

En l’àmbit de les piscines la sostenibilitat és un factor que creix tant a nivell de disseny com de gestió. Cal tenir en compte que pel volum de litres que reté una piscina el consum eficient d’aigua i energia així com els productes químics que s’utilitzen son aspectes a tenir molt en compte alhora de dissenyar, construir i mantenir piscines per minimitzar l’impacte en el seu entorn.

Des d’Espai Piscines Graf creiem fermament en la necessitat d’utilitzar les tecnologies més avançades i els materials més sostenibles per afavorir la cura del planeta.

Gestió eficient de l’aigua

Si realitzem un manteniment adequat les piscines consumim poca aigua. De fet, l’aigua del vas es pot tractar i conservar de forma saludable durant diverses temporades sense necessitat de buidar-la cada any. Segons diversos informes en els darrers 25 anys hi ha hagut una reducció de la despesa d’aigua de gairebé un 50% gràcies a la forta innovació tecnològica en el sector, tant per la millora de les tècniques de filtració com de la bona circulació de l’aigua del vas.

El fet que l’aigua recirculi de forma eficient ens facilita que es mantingui neta, clara i transparent, ja que de forma continua tota l’aigua de la piscina passa pel filtre, la qual cosa permet eliminar les impureses. El fet de mantenir l’aigua neta evita la necessitat de renovar-la molt sovint millorant el cost econòmic i evitant el malbaratament. Una de les tecnologies que minimitza el consum d’aigua son els mecanismes que redueixen la freqüència de rentat dels filtres.

Un altre aspecte a considerar per a la gestió eficient de l’aigua és la detecció i reparació de fuites, que poden suposar pèrdues de milers de litres al cap de l’any. Alhora, oferim anys de garantia en l’estanqueïtat dels vasos de les piscines que construïm.

Gestió eficient de l’aigua

Cobertes eficients

La col·locació de cobertes poden reduir, en un 65% l’evaporació de l’aigua. Les cobertes son elements que afavoreixen la seguretat i la neteja, a més de reduir considerablement les pèrdues d’aigua per evaporació i afavorir el manteniment tèrmic.

Coberta telescòpica per a piscines. Augmentar i mantenir la temperatura de l'aigua de la piscina. Espai Piscines Graf.

Reducció de l’ús de productes químics

En primer terme cal garantir una filtració eficient de l’aigua la qual cosa minimitza la necessitat d’ús de productes químics així com el consum d’aigua. Sobre la filtració de l’aigua es realitzarà el tractament de desinfecció i regulació del pH.

La instal·lació dels últims sistemes de desinfecció de l’aigua com l’electròlisi salina, que és un sistema que genera clor a partir de la sal, ajuda a mantenir un equilibri constant d’aquesta substància a la piscina.

Els filtres de sorra de la màxima qualitat o els de vidre redueixen el manteniment i el consum d’aigua al mateix moment que augmenten la qualitat de la mateixa. A més, podem afegir floculant per aconseguir filtracions d’una micra.

cloració salina espai piscines graf

Eficiència energètica

Un dels aspectes claus és adequar el dimensionament de tot el sistema, des de la xarxa de tubs fins a la bomba. Cal utilitzar motors amb nivells d’eficiència elevats, com els IE2, IE3, etc. així com que compleixin la Directiva Europea 2009/125/CE. També és important que hi hagi l’opció de variar la velocitat de la bomba per adequar-se a les necessitats de cada moment.

Mínim consum energètic

Les nostres solucions redueixen al màxim el consum elèctric. Per exemple, a nivell d’escalfament de l’aigua la utilització de mitjans alternatius com les bombes de calor redueixen dràsticament el consum energètic per mantenir una temperatura elevada en l’aigua de la piscina.

Il·luminació led

La il·luminació led pot reduir fins a un 80% el consum elèctric, aportant a més una vida útil de molt més llarga durada.

Sistemes de neteja eficients

Les noves generacions de sistemes de neteja, tant els netejafons automàtics de Graf com els robots netejadors allarguen la vida útil dels equips de filtració i redueixen enormement el consum energètic.

Sistemes de neteja eficients

Contaminació acústica

Les bombes i depuradores que instal·lem son extremadament silencioses per eliminar la contaminació acústica.

Des d’Espai Piscines Graf, estem totalment compromesos amb la preservació del nostre medi ambient i busquem reduir l’impacte ambiental de les piscines. Per qualsevol dubte o aclariment restem a la vostra disposició.

Equip Tècnic d’Espai Piscines Graf