Blog

Què és una piscina sostenible i eficient?

Una piscina sostenible i eficient és la que, tant en els processos de construcció com de manteniment, té en compte i aposta per la utilització de productes respectuosos amb el medi ambient. Pensar en sistemes de cloració salina, llums led de baix consum o en la utilització d’energies renovables i plaques solars són factors determinants per posar el nostre granet de sorra en la lluita contra el canvi climàtic per preservar el planeta.

Cloració Salina

La Cloració Salina és un sistema per al tractament de l’aigua de la piscina que promou la utilització de productes respectuosos i biodegradables pel manteniment de l’aigua de la piscina i alhora redueix el consum de productes químics i additius.

El sistema de cloració salina permet aportar la mínima quantitat de clor necessari per desinfectar l’aigua de la piscina. La desinfecció automàtica i ràpida de l’aigua de la piscina evita la típica olor desagradable de clor i alhora preserva les plantes del jardí, ja que la quantitat de sal que presenta és una vuitena part de la que té l’aigua de mar, la qual cosa resulta beneficiosa per la flora del voltant.

Tenir una piscina amb cloració salina fa que tot siguin avantatges si parlem d’una piscina sostenible i eficient.

Cloració Salina. Espai Piscines Graf. Piscona sostenible i eficient

A banda d’això també evita que piquin els ulls, que es ressequi la pell en cas de pells més sensibles i fins i tot ajuda en el tractament de les infeccions cutànies. D’aquesta manera doncs, millora també la salut i el benestar de cada membre de la família.

Evita reomplir la piscina

Omplir l’aigua de la piscina temporada rere temporada és un malbaratament d’aquesta totalment innecessari, la qual cosa es contradiu plenament amb un dels principis bàsics de la sostenibilitat com és l’aprofitament i la reutilització.

Una forma d’aconseguir una piscina sostenible i eficient i d’evitar el fet d’haver de buidar i reomplir l’aigua de la piscina temporada rere temporada, a més d’utilitzar els productes de manteniment addients, és l’ús d’un netejafons automàtic.

El Netejafons Automàtic de Graf és un sistema integrat a la piscina. Gràcies a un dispositiu d’aigua a pressió, remou la brutícia del terra i les escales sense necessitat d’accessoris addicionals.

El sistema consisteix en una sèrie de dispositius de neteja que s’eleven uns mil·límetres sobre el sòl per llançar un raig d’aigua amb una durada i direcció precises, sobre una zona determinada per encaminar-la al sistema de filtració. T’imagines no haver de malgastar litres i litres d’aigua cada temporada? És fabulós.

Bombes de baix consum energètic

Utilitza una bomba de control electrònica. Amb la utilització d’aquest tipus de bomba, s’aconsegueix baixar els herzos de potència del motor.

Son bombes fabricades per aportar la mateixa pressió i rendiment que les habituals, necessitant una menor velocitat, la qual cosa implica una disminució del consum energètic i una reducció de la contaminació acústica, per sota dels 45 decibels. La teva piscina ho agrairà i el planeta també.

Filtres eficients

Una piscina sempre necessita l’ús d’un sistema de filtració. Tot i això, el consumidor és qui decideix el tipus de filtració. Per a un ús respectuós amb el medi ambient i tenir una piscina sostenible i eficient es recomana la filtració a través de vidre reciclat.

El sistema de filtració garanteix mantenir l’aigua neta. La recirculació i filtrat de l’aigua per pre filtres i filtres permet retenir des de les fulles més grans fins a les partícules més petites de pols. La utilització d’un filtre permet reduir l’ús de productes químics per al funcionament de la piscina.

Els filtres de vidre reciclat tenen una capacitat i durabilitat de filtratge molt elevada, superior als filtres convencionals.

Cobertors

Utilitzar un cobertor adequat evita que l’aigua s’evapori pel sol a l’estiu i alhora la protegeix de les inclemències a l’hivern. Per tant, evita la necessitat de reomplir-la o netejar-la amb tanta peridiocitat, fent-la en definitiva, una piscina sostenible i eficient.

Per tant, amb un cobertor per a la teva piscina aconseguiràs una aigua més neta i un estalvi en productes de neteja.

Cobertors per piscines, Piscina coberta, piscina sostenible i eficient. Espai Piscines Graf

Un altre avantatge que farà que la teva piscina sigui sostenible és que estalviaràs en llum ja que no hauràs d’escalfar tant l’aigua de la piscina perquè el cobertor evita que la piscina quedi completament al descobert en dies de baixa temperatura.

Il·luminació LED

Un altre aspecte que pots tenir en compte per aconseguir una piscina més respectuosa amb el medi ambient és la utilització de la il·luminació LED.

Una de les principals característiques de la il·luminació amb tecnologia LED, si aquesta es compara amb les bombetes tradicionals, és que consumeix menys energia i té una durabilitat superior.

Pots arribar a estalviar fins a un 85% de cost en electricitat si ho compares la despesa d’una bombeta tradicional.

Climatització amb energies renovables

T’has plantejat climatitzar la piscina amb energies renovables? És una forma que permet l’eficiència energètica de la teva piscina i una reducció d’energia a gran escala.

Una de les opcions per climatitzar la teva piscina amb energies renovables és la utilització de bombes que funcionin amb plaques solars fotovoltaiques.

Aquest tipus de bombes poden funcionar de dos formes diferents. Es pot decidir que la bomba funcioni només quan les plaques fabriquin suficient corrent, o bé endollar la bomba a la corrent tradicional quan les plaques no disposen d’energia suficient per a l’alimentació.

Si esculls utilitzar la bomba només quan les plaques solars garanteixin el subministrament suficient t’estalviaràs una quantitat d’energia important així com també aconseguiràs reduir els costos en electricitat.