Blog

Cada quan és bo canviar l’aigua de la piscina?

Canviar l’aigua de la piscina és un procés absolutament necessari per a la seguretat, higiene i conservació de la piscina i per garantir les condicions òptimes del bany.

Considerant aquests fets, és recomanable canviar l’aigua de la piscina en un període de cinc o sis anys aproximadament. Ara bé, tal com explicarem més endavant, un bon manteniment de l’aigua permet un estat de conservació de l’aigua de la piscina més durador.

Canviar l'aigua de la piscina, Espai Piscina Graf

Quins elements influeixen en la conservació de l’aigua?

Les piscines poden ser cobertes, descobertes o mixtes. Considerant aquest fet, la conservació de l’aigua està condicionada pel volum de persones que s’hi banyen, les condicions meteorològiques, en cas que siguin descobertes o mixtes, i el volum de clor que hi ha a l’aigua.

En aquest sentit, podem prendre algunes mesures d’higiene bàsiques per allargar al màxim l’estat òptim de l’aigua.

Primer de tot, és essencial que qualsevol persona que entri a la piscina s’hagi dutxat prèviament. D’aquesta manera podrem prolongar la conservació de l’aigua amb un esforç mínim.

Canviar l'aigua de la piscina, Espai Piscines Graf

En el cas de la conservació de l’aigua de les piscines descobertes, cobrir la piscina en períodes d’ús menys freqüent, com ara l’hivern, permet assegurar una millor higiene de l’aigua. A més, el manteniment de l’aigua i la comprovació dels nivells de clor ajuda a la conservació de l’aigua.

Quina és la durabilitat si es conserva correctament l’aigua de la piscina?

La durabilitat de l’aigua de la piscina és proporcional al manteniment que li hàgim fet. És a dir, com més atenció hàgim prestat a la higiene i conservació de l’aigua i la piscina, més durarà l’aigua de la piscina.

El manteniment òptim de la piscina depèn de netejar el fons i les parets de la piscina, així com els filtres, amb certa periodicitat. També caldrà comprovar els nivells del clor regularment i buidar els skimmers de la piscina, és a dir, les peces encarregades de l’aspiració de partícules de l’aigua.

Aquests passos permeten incrementar la durabilitat de l’aigua de la piscina i mantenir-la en condicions favorables.

Què recomana la normativa vigent?

En matèria d’higiene i conservació de les aigües de les piscines, la normativa vigent varia segons es tracti de piscines d’ús públic o d’ús privat.

Si la nostra piscina és comunitària i es permet l’accés a persones de més de 20 habitatges, aquesta piscina haurà de complir amb la normativa de les piscines d’ús públic.

La normativa vigent indica que les piscines considerades públiques han de complir amb la normativa UNE-ISO 17381 “Qualitat de l’aigua. Selecció i aplicació de mètodes que utilitzen equips d’assaigs llestos per usar en l’anàlisi de l’aigua”.

L’aigua de les piscines ha de seguir els protocols de filtració, dosificació automàtica i productes regulats per la llei. A més, els controls per garantir el compliment de la normativa s’han de realitzar 15 dies abans del període d’obertura de les instal·lacions. Aquests paràmetres poden variar segons cada normativa autonòmica. Per exemple, a Catalunya els valors permesos de clor a l’aigua es troben entre els 0,5 i 2 mg/l d’aigua.

En el cas de les piscines privades, és molt recomanable garantir que l’aspecte de l’aigua i els nivells de clor es troben dins dels paràmetres legals.

Com renovar-la de forma correcta i eficient?

Per renovar l’aigua de la piscina cal comptar amb una bomba succionadora, l’opció més ràpida, o bé amb una mànega de reg.

Ara bé, deixar una piscina completament buida no és una opció del tot recomanable, ja que la seva estructura pot deteriorar-se a causa del contrast de temperatura.

Per tant, renovar l’aigua de la piscina de forma correcta i eficient implica que es faci quan hagin passat uns cinc o sis anys de l’última vegada, quan hàgim fet una neteja prèvia i quan puguem tornar a omplir-la en poc temps.

En tots els casos, és recomanable comptar amb el suport o assessorament d’una persona que ens pugui ajudar en aquest pas.

Per qualsevol dubte o aclariment restem a la teva disposició.