Blog

Els millors tractaments per la conservació de la teva piscina sostenible

El canvi climàtic provocat per les activitats humanes està generant un impacte negatiu i greu en la capa d’Ozó. És un problema que afecta la societat actual però que causarà els efectes negatius més accentuats en les generacions futures. L’augment de la temperatura mitjana del planeta genera cada any l’extinció de milers d’espècies de fauna i flora. Per això creiem oportú nombrar els millors tractaments per la conservació de la teva piscina sostenible.

Els millors tractaments per la conservació de la teva piscina sostenible

Preocupats per aquest fenomen global, des d’Espai Piscines Graf treballem perquè les nostres piscines siguin sostenibles i respectin la natura. Cada vegada més hem de vetllar perquè el nostre dia a dia sigui, en tots els àmbits, més eficient i ecològic. Treballem perquè el sector de les piscines també segueixi aquest camí.

És totalment compatible que puguis gaudir de la piscina i que ho facis de manera que no suposi ni un malbaratament econòmic ni un perjudici pel medi ambient. A partir dels avantatges que t’explicarem, podràs gestionar la teva piscina amb un menor manteniment i consum energètic i de forma més còmode i eficient.

Què pots fer perquè la teva piscina sigui més sostenible?

Tractament de l’aigua

El primer que has de fer per afavorir l’estalvi és evitar de buidar i reomplir la piscina amb l’arribada de bany. Has de garantir que l’aigua pugui durar tot l’any amb un bon tractament de l’aigua. Has de saber que si no es genera cap problema com per exemple un excés d’àcid cianúric, l’aigua et pot durar molts anys. 

Un altre dels tractaments per la conservació de la teva piscina és apostar per la cloració salina que estalvia grans quantitats de productes químics ja que converteix les concentracions de sal de l’aigua de la piscina en clor. Per tant, si utilitzes el sistema de cloració salina estalviaràs diners i aconseguiràs una aigua més sana, ja que el sistema de desinfecció de la piscina esdevé menys agressiu. Amb el sistema de cloració salina t’oblidaràs de les irritacions de la pell i dels ulls vermells, que poden sortir amb la utilització del clor tradicional.

Un altre procés que pot ajudar en afavorir la sostenibilitat és la desinfecció a través d’UV. La desinfecció mitjançant la radiació ultravioleta permet eliminar les cloramines, compostos derivats de l’oxidació i combinació de clor amb derivats orgànics.

Sistemes de filtrat

Una bona alternativa a la sorra silícia és el filtrat a través de vidre. El filtrat a través de vidre elimina partícules més petites i fines i no es desgasta amb el pas del temps. A més, és un material molt respectuós amb el medi natural ja que està fabricat a través de vidre reciclat. 

En paral·lel, la utilització de prefiltres evita que el filtre s’ompli de brutícia. Si evites haver-lo de netejar tant sovint, l’estalvi d’aigua també és important.

Plantes i roques

Si l’aigua està en constant moviment, el pas per plantes, roques i sorra en piscines d’aigua salada, pot ajudar a fer una filtració natural, com passa amb els rius i llacs.

Sistemes de calefacció de l’aigua

Per allargar la temporada de bany es poden utilitzar sistemes com les bombes de calor. Pots alimentar la bomba a través d’energies renovables.

També et recomanem que t’interessis per sistemes de calefacció solar, que et poden garantir una vida útil d’uns vint anys una vegada has fet la inversió.

Complements

Si utilitzes cobertors d’una banda garantiràs que l’aigua no s’embruti tant i per tant calguin menys tractaments posteriors per a netejar-la i alhora evitaràs a l’estiu que s’evapori. Els cobertors frenen en un 60% aproximadament l’evaporació d’aigua de la piscina.

Si utilitzes neteja fons elèctrics faràs un estalvi important en la neteja del filtre.

La il·luminació LED és més eficient que la tradicional, allarga la vida útil i alhora redueix en aproximadament un 80% el consum energètic.

Esperem que aquestes consideracions i tractaments per la conservació de la teva piscina t’ajudin a tenir clar que una piscina sostenible és una molt bona opció per ajudar a revertir el canvi climàtic.

Equip Tècnic d’Espai Piscines Graf